پیک خبری 5، عملکرد کارگروه های تخصصی

1396/03/31 تعداد بازدید: 2377
print
پیک خبری 5، عملکرد کارگروه های تخصصی

 مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 94:

کارگروه زمین شناسی کاربردی و توسعه طرح های دانش بنیان

 • برگزاری 7جلسه، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات
 • تهیه شناسنامه زئولیت و بنتونیت با هدف تبیین هر چه بیشتر کاربردها
 • ارائه مطلب کاربرد کانی ها در کشاورزی در حضور آقای مهندس مزروعی (رئیس جهاد کشاورزی)
 • مطالعه در خصوص ریزمغذی های خاک و راه های رفع کمبودها
 • بررسی نتایج آنالیز خاک های کشاوررزی شهرستان های مشهد و کاشمر و استخراج نمودارهای تحلیلی
 • بازدید از شرکت گوهرخاک خاورمیانه (توزیع کننده بنتونیت در کشاورزی) و نیز بررسی وضعیت شرکت های فعال در حوزه تولید و توزیع منابع معدنی استان و تولید کود
 • تهیه و تنظیم مطالبی در خصوص کاربرد گلوکونیت در کشاورزی
 • انتخاب 70 نمونه خاک شهرستان های مشهد و کاشمر برای تعیین CEC
 • ورود داده های آنالیز نمونه های خاک شهرستان های مشهد و کاشمر در نرم افزار Arcgis و تهیه خروجی.
 • استخراج نقشه ناحیه ای خاک های استان و تهیه گزارش مربوطه
 • دریافت داده ماهواره ای از پروژه کشاورزی جاجرم (800 هکتار)، پردازش داده و تهیه پلات همراه با زون بندی و تهیه شبکه نمونه برداری

وضعیت خاک های کشاورزی شهرستان کاشمر (طرح زمین شناسی کشاورزی)
 

وضعیت خاک های کشاورزی شهرستان مشهد (طرح زمین شناسی کشاورزی)

مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 94:
کارگروه پارک موزه علوم زمین
 • تشکیل سه جلسه کارگروه، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات.
 • انجام ماموریت بازدید و برداشت نمونه از معادن سنگ آهن شهرستان نیشابور، رسوبات مزوزوییک شهرستان بار، معادن استان زنجان و معدن سنگان خواف و تهیه ی گزارشات مأموریت های اشاره شده به همراه ویراستاری، طراحی جلد و چاپ آن (جمعا چهار مورد) / به مناسبت روز جهانی موزه و با هدف گردآوری نمونه های سیستماتیک ایران
 • تهیه ی فرمت اولیه ی کتاب "موزه: راهبری و ضرورت ها؛ با نگرشی بر ایجاد موزه های علوم زمین" و انجام هماهنگی های اولیه برای چگونگی انتشارآن
 • نشست ها و رایزنی های مربوط به تکمیل و نهایی کردن طرح لوگوی پارک موزه
 • مطالعات و رایزنی های مرتبط با دایناسور سالن اصلی
 • ارائه ی پیشنهادات تکمیلی در رابطه با طبقه ی 1+ موزه (در قالب دو گزارش)
 • تهیه گزارش "راهنما و دستورالعمل شرایط اضطراری در موزه ها" (71 صفحه)
 • بررسی و تنظیم شرایط عمومی طراحی سالن 1+، با توجه به پیشنهادات ارائه شده
 • هماهنگی با برنامه ی عملیات صحرایی همکاران و برنامه ریزی در جهت تأمین نیازهای موزه 
 • فعالیت های اجرایی و ارتباطات برون سازمانی


مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 94:
کارگروه فناوری اطلاعات و روشهای نوین
 • تشکیل دو جلسه کارگروه، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات. 
 • پیشرفت پردازش داده های پروژه فیض آباد تا حدود 50 درصد به شرح ذیل: 
1. تصاویر ماهوارهای از جمله داده های لندست محدوده فیض آباد در این بخش آلتراسیون ها تفکیک شده و هر آلتراسیون بر اساس اولویت در کانی سازی های مد نظر به صورت پلی گون جداگانه رسم شده است . 
2. ترسیم نقشه ژئوشیمی محدوده فیض آباد به صورت رقومی و امتیازدهی مناطق دارای آنومالی 
3. نقشه زمین شناسی و گسل های محدوده به صورت رقومی آماده شده است و 
توده های نفوذی امتیازدهی می شوند.
4. لایه معدن و اندیس های موجود در این ناحیه تهیه شده است. 
 • بررسی و تکمیل طرح تایپ اطلاعات گزارشات کتابخانه که در مرحله تکمیل لیست اطلاعات گزارشات می باشد.

طرح تلفیق داده های زمین مرجع (ورقه 1:100000 فیض آباد)

مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 94:
کارگروه ژئوشیمی تحقیقاتی و استاندارد سازی روش ها
 • تشکیل 2 جلسه کارگروه، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات. 
 • تکمیل فصل ژئوشیمی گزارش پایانی طرح ژئوبوتانی و جمع بندی کلی گزارش و تصویب ارائه طرح جهت همکاران. 
 • جستجوی مجلات معتبر و بررسی شرایط نگارش مقاله مورد نظر در آنها.
 • تهیه پاورپوینت بخش های مختلف طرح توسط هر یک از همکاران و بررسی، تصحیح و تکمیل آن ها.

 
مطالعه ژئوبوتانی منطقه چلپو
 
مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 94:
کارگروه مخاطرات، زیست محیطی و زمین شناسی مناطق شهری
 • تشکیل 2 جلسه کارگروه، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات. 
 • انجام اصلاحات نهایی نقشه گسل های شهر مشهد و  شهرستان مشهد
این نقشه ها پس از پلات جهت تصویب نهایی و تصمیم گیری جهت فرآیند چاپ و انتشار عمومی به شورای هماهنگی مرکز ارسال شد.
 • تعریف پروژه پهنه بندی خطر زمین لغزش در استان خراسان شمالی
شرح خدمات پروژه پهنه بندی زمین لغزش استان خراسان شمالی جهت ارسال به مرکز بجنورد و استانداری خراسان شمالی تهیه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 • تعریف طرح تهیه نقشه یکپارچه گسل های استان خراسان شمالی با همکاری دفتر سازمان در خراسان شمالی
پروپوزال تهیه نقشه یکپارچه گسل های استان خراسان شمالی در کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد در صورت تامین بخشی از بودجه آن توسط استانداری خراسان شمالی برای تصویب نهایی به مراجع تصمیم گیری فرستاده شود.
 • تهیه پلات فایل نهایی بافت خاک برای آب منطقه ای و معاونت عمرانی استانداری (با همکاری اداره زمین شناسی).

مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 94:
کارگروه چینه شناسی پیشرفته
 • ارائه سمینار در سه جلسه متوالی تحت عنوان تعیین نقش کاربردی نانوپلانکتون های آهکی همرا ه با بایوزون های مربوطه و رایزنی جهت استفاده از ظرفیت های داخل وخارج از سازمان، جهت ارتقا کمی وکیفی جلسات از متخصصین دانشگاه دعوت شد که می تواند نقطه ی عطفی در جهت همکاری دانشگاه با سازمان باشد. 
 • نگاه نو به بحث کپه داغ در شرق و غرب حوزه و انجام مأموریت های صحرایی مرتبط.
 • پیشنهاد همکاری افراد به طور چرخشی با دبیر کارگروه جهت ارتقاء توان علمی وبالا بردن کیفی جلسات.

مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 94:
کارگروه راهبرد اکتشافات غیرفلزی
 • تشکیل 3 جلسه کارگروه، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات. 
 • گزارش بازدید ارسنیک کلاته چوبک و نمونه برداری از معدن کلاته چوبک در قالب پاورپوینت به اطلاع اعضاء رسید. در این بازدید سه روزه ضمن پیمایش کامل محدوده تعداد 38 نمونه به روش تلفیقی، کلوخه ای- شیاری از کل محدوده برداشت شد.

 • ارائه پاورپوینت ترجمه مقاله ای در خصوص فرآوری ارسنیک به روش فلوتاسیون موضوع مطالعه فراوری ارسنیک تا حصول نتایج قابل قبول ادامه خواهد داشت.
 • بررسی راهبردهای  نحوه ادامه فعالیت کارگروه 
مقرر شد همکاران کارگروه ضمن ادامه مطالعات ارسنیک در راستای تهیه شناسنانه معادن خاکهای صنعتی استان با اولویت معادن با ذخیره بیشتر و ظرفیت تولید بالاتر اقدام کنند. در این رابطه تکمیل بانک اطلاعات و جمع آوری اطلاعات وضعیت موجود معادن خاکهای صنعتی استان ضرورت دارد.
 
 
تصویر چند نمونه از کانی های ارسنیک
 • مطالعات فرآوری
موضوع پروپوزال پیشنهادی در رابطه با اخذ نمونه حجیم به منظور ادامه مطالعه فرآوری ارسنیک مطرح و به تصویب رسید همچنین در ادامه بحث مطالعه خاک صنعتی، بررسی دیگر کانیهای غیرفلزی در راستای رفع نیاز بخش تولید، تکمیل زنجیره فرآوری، ایجاد ارزش افزوده و تجاری سازی و صادرات محصولات با ارش افزوده مطرح و عناوینی جهت انتخاب اعضاء پیشنهاد گردید. 

مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 94:
کارگروه ارتباطات، آموزش و اطلاع رسانی
 • برگزاری سه جلسه کلی و 4 جلسه فوق العاده و تنظیم صورتجلسات.
 • تنظیم تقویم کاری هر ماه در جلسات ماهیانه کارگروه.
 • تهیه اطلاعیه های مناسبت های هر روز و نصب بر روی تابلو (در مواردی ارسال از طریق اتوماسیون).
 • تهیه خبر جهت بارگزاری اخبار کارگروه و دوره های آموزشی در پایگاه اطلاع رسانی مرکز. 
 • پیگیری ارائه دوره های آموزشی در مرکز و اطلاع رسانی برای دانشگاهها و سپس برگزاری دوره.
 • تهیه و چاپ چهارمین پیک خبری کارگروه ها و ارسال برای سازمان مرکزی و سایر مراکز منطقه ای.
 • جستجوی همایش های تخصصی سال 94 جهت اطلاع رسانی.
 • تهیه گزارش تحلیل نظرسنجی نشست عمومی همکاران در سال 94.
 • هماهنگی و بازدید از معدن فیروزه نیشابور به مناسبت 10 تیرماه روز صنعت و معدن.
 • هماهنگی جهت اهدای خون همکاران متقاضی، در 9 مرداد روز اهدای خون.
 • برگزاری کلاس فتوشاپ برای همکاران در مرداد 94 (سه روز).
 • تهیه پلات خدمات فنی بخش زمین شناسی پس از تأیید مسئولین، جهت راهنمایی مراجعین.
 • برگزاری نشست صمیمی مرکز به مناسبت هفته دولت، با توجه به مناسبت های شهریور.
 • انجام مقدمات لازم جهت برنامه ریزی چاپ پیک خبری شماره 5 و برگزاری جلسات متعدد.

بازدید معدن فیروزه نیشابور

 

 

اهدای خون در مراکز مشخص

 

جلسه به مناسبت هفته دولت


مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 94:
کارگروه تهیه نقشه های موضوعی
این کارگروه در سه ماهه دوم سال 94 دو جلسه رسمی و سه جلسه تخصصی برگزار نموده است که طی آنها برنامه های زیر مورد پیگیری قرار گرفته اند:
 • در این مدت فرم های شناسنامه طرح ها تکمیل و جهت دریافت کد پروژه و نیز بررسی الزامات اجرایی طرح ها به تهران ارسال شد. همچنین در این جلسات نسخه اولیه نقشه پراکندگی گرانیتوئیدها و اطلاعات دریافتی از انجمن غارشناسی استان جهت استفاده در اطلس غارها مورد بررسی قرار گرفتند.
 • در جلسات تخصصی که هر یک از تیم های تعریف شده داشتند نیز اطلاعات گردآوری شده بررسی و جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه استفاده از آنها در خروجی نهایی به جلسات رسمی ارائه شدند.

نقشه مقدماتی پراکندگی گرانیتوئیدهای استان خراسان رضوی
 
مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 94:
کارگروه پژوهش و انتشارات
 • تشکیل 2 جلسه کارگروه، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات. 
 • پیگیری جمع آوری مقالات طبق مصوبه جلسات قبلی کارگروه به منظور تهیه پژوهشنامه.
 • انجام ویرایش های چندگانه جهت چاپ نهایی و انتخاب طرح روی جلد.
 • آماده سازی کامل پژوهشنامه و ارسال آن به سازمان مرکزی.
 • تصمیم گیری در خصوص اولویت های پژوهشی مرکز به منظور هدایت طرح¬های پژوهش در آینده.


مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 94:
کارگروه پایگاه اطلاع رسانی مرکز
 • تشکیل 3 جلسه کارگروه، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات. 
 • تکمیل نهایی اطلاعات و تحویل کامل وب سایت اصلی مرکز در برنامه نویسی جدید، شامل وب سایت خراسان شمالی، وب سایت پارک موزه علوم زمین، وب سایت ریزپهنه بندی لرزه ای شهر مشهد.
 • برطرف سازی مشکل پست الکترونیکی وب سایت و برقراری این امکان برای استفاده هر چه بیشتر همکاران.
 • انتقال و بارگزاری و ویراستاری بیش از 2200 مقاله از سایت قبلی به سایت جدید و 50 مورد تصحیحات لازم در بخش های مختلف سایت.
 • برگزاری کلاس آموزشی نحوه بارگزاری مقالات تخصصی برای همکاران کارگروه و ساماندهی مشکلات مربوط به هک شدن احتمالی سایت مرکز.
 • بارگزاری حدود 15 مورد خبر در سایت مرکز و اطلاعات 4 مورد پیک خبری. 
 • پیگیری موضوع عقد قرارداد پشتیبانی سایت به منظور حفاظت از اطلاعات آن. 
 • بررسی موضوع برنامه نویسی به فرمت word press برای صفحه کودک و نوجوان و ترجمه صفحات سایت به زبان انگلیسی. 
 • فراهم نمودن مقدمات لازم جهت تهیه فرم های ارایه خدمات الکترونیک دستگاه¬های اجرایی.
 • آماده سازی حدود 100 مورد داده های 1:100.000 لندست استانهای خراسان در تفکیک مکانی تعیین شده برای بارگزاری در وب سایت مرکز.

مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 94:
کارگروه امور زیربنایی مرکز
کارگروه امور زیربنایی در سه ماهه تابستان سال 94 با برگزاری جلسات متعدد موردی پیگیر امور فنی و اجرایی مرکز بوده است. در این راستا و با توجه به تخصیص اعتبارات پایان سال 93 و لزوم تنظیم موافقت نامه های سال 94 موارد ذیل مورد توجه بوده است:
 • تشکیل جلسات موردی در راستای برنامه ریزی کلان در مرکز.
 • جمع بندی نهایی رسیدگی به صورت وضعیت شرکت توس باورد پس از اعلام خاتمه پیمان شرکت مذکور و پرداخت تمامی مطالبات شرکت.
 • نظارت بر عملیات ساخت درب ورودی پروژه پارک موزه و انجام کلیه عملیات اجرایی آن و پرداخت کلیه مطالبات شرکت مذکور.
 • تنظیم پیش نویس موافقت نامه استانی "کمک به اکتشاف" و تعریف پروژه های آن جهت اجرا در طول سال مالی 94.
 • برنامه ریزی و هدایت منابع مالی پایان سال مالی93 و استفاده بهینه از ظرفیت موجود.
 • کمک در تدوین برنامه اجرایی سال 94 و محورهای توسعه میان مدت مرکز.
 • عقد قرارداد و اجرای کف سازی پیاده رو ضلع شرقی و بخشی از محوطه پروژه پارک موزه به مساحت حدود 500 مترمربع.

نمایی از تونل آموزشی – معدنی  پروژه پارک موزه

 

نمایی از عملیات ساخت درب ورودی پروژه پارک موزه


مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 94:
کارگروه راهبرد اکتشافات فلزی
در طی دو جلسه برگزار شده در سه ماهه دوم در خصوص تعدادی از طرح های پیشنهادی، پرپوزال اولیه بررسی و تهیه شد و مقرر شد در جلسه بعدی نهایی شود. طرح های پیشنهادی در موارد ذیل تهیه شده است:
1. تفکیک توده های نفوذی احیایی و اکسیدی در استان خراسان رضوی
2. کاربرد ژئوفیزیک هوایی در اکتشاف کانسارهای پنهان در استان خراسان رضوی
3. تهیه نقشه پراکندگی پتانسیلهای معدنی فلزی و غیرفلزی در سطح استان خراسان رضوی 
4. بررسی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سطح استان خراسان رضوی

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری