پیک خبری 9، گزارش تکمیلی سازماندهی مجدد کارگروه های تخصصی

1396/02/10 تعداد بازدید: 1128
print

 تهیه کننده: جعفر رکنی


همانگونه که در شماره قبلی پیک خبری مطالعه نمودید، در راستای بالندگی هر چه بیشتر توان کارشناسی در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و با توجه به وضعیت حاکم بر فعالیت‌های مختلف، لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود و توجه به عملکرد کارشناسان و سایر کارکنان در حوزه‌های فنی و اجرایی ضرورتی بود که بایستی مدیریت، راهبرد مشخصی را برای آن تعریف می‌کرد. لذا سازماندهی مجدد کارگروه‌ها که سنگ بنای ایجاد آن‌ها در سال 1391 و در پاسخ به نیازهای روزافزون در مسائل فرارو و در حوزه‌های زمین شناسی، اکتشاف و سایر موارد علوم زمین پی‌ریزی شده بود، اجتناب ناپذیر به نظر رسید. در این راستا و با توجه به  پیشنهادات کارگروه‌های فنی و الزاماتی چند، این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
از دیگر سو، عملیاتی شدن نمودار سازمانی و تشکیل معاونت‌های اکتشاف مواد معدنی، زمین شناسی و امور اجرایی همچنین تعیین رؤسای ادارات 9 گانه و واگذاری برخی از مأموریت‌های کارگروه‌ها به این ساختار، ضرورت سازماندهی مجدد کارگروه‌ها را دو چندان نمود. لذا ضمن بازتعریف اهداف کارگروه‌ها و تأکید بر فرهنگ انجام کار تیمی و انسجام سیستم در یک تعامل چند سویه و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کمک به پویایی واحدها در ساختار جدید و حضور بانشاط نیروها، بازسازی عناوین کارگروه‌ها نیز در یک کار مشترک تیمی متشکل از نیروهای متخصص، متعهد و متفکر صورت گرفت و کارگروه‌های فنی و اجرایی در 10 عنوان نام‌گذاری و تعیین تکلیف شد.
تشکیل معاونت اجرایی در این اداره کل و ابلاغ وظایف این حوزه در تکمیل یک حلقه مدیریتی قوی و قابل اتکا بدون احساس ضعف در پشتیبانی، انسجام و پیگیری کلیه امور فنی، همچنین نظارت بر عملکرد و پیگیری رویکردها و برنامه‌ریزی کارگروه‌ها و محور برنامه ریزی را به وجود آورد تا این تشکیلات بتواند بدون هرگونه ضعف و سستی که معمولاً در موقعیت عدم پشتیبانی مالی بر سازمان‌ها حاکم می‌شود جبران کند.
تعیین افراد هر یک از کارگروه‌ها با توجه به تخصص و علاقه شخصی توسط کمیته ویژه صورت گرفت و تأیید نهایی آن‌ها توسط مدیر کل محترم منجر به صدور 79 ابلاغ برای کارکنان جهت عضویت در کارگروه‌ها گردید. به طوری‌که هر شخص در حداقل یک کارگروه تا حداکثر 3 کارگروه  (با توجه به توان تخصص و علاقه) عضو می‌باشد. از این منظر تلاش شد تا حضور کارشناسان در کارگروه‌ها به یک تعادل نسبی برسد.
تشکیل اولین جلسه کارگروه‌ها در ماه پایانی فصل تابستان در راستای تعیین دبیر کارگروه و روشن شدن راهبردهای هر کارگروه، شروع فعالیت کارگروه‌ها در یک بازه دو ساله بود که در این شماره به اهداف و چشم انداز تعدادی از کارگروه‌ها از زبان دبیر کارگروه اشاره شده است. 
عناوین جدید کارگروه‌های 10 گانه و جایگاه آن در چارت تشکیل این اداره کل به صورت مبسوط ارائه می‌شود.
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری