چکیده مقالات بیست و دومین گردهمایی علوم زمین

1396/04/21 تعداد بازدید: 2279
print

 • معرفی نقاط امید بخش معدنی (لیسونیت های طلادار) در ورقة1:100000 بیرجندبا استفاده از روشهایی نو در سنجش از دور
 • ملاحظات لرزه خیزی و انتخاب زلزله طرح در ایمنی و پایداری سد نهرین طبس
 • معرفی نانوپلانکتونهای آهکی و تعیین سن نهشته های نئوژن کوه ارسنگ(شمال غرب کاشمر)
 • معرفی شیوة تهیة اطلس لایه های اطلاعاتی و نقشه پتانسیل معدنی بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و به کمک منطق فازی ورقه های 1:100000 سفید سنگ، تربت جام، آق دربند
 • مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمیایی ذخایر کرومیت موجود در افیولیت ملانژهای منطقه بیرجند-نهبندان
 • محاسبه هدایت هیدرولیکی سازندهای سخت با استفاده از خصوصیات مهندسی درزه ها مطالعه موردی: میزان هدایت هیدرولیکی سنگهای گرانیتی پیرامون رگه معدنی ارغش-چشمه زرد
 • محاسبه نسبت کوتاه شدگی با استفاده از هندسه برگه های رورانده در پهنه برشی آرگین (جنوب بیرجند)
 • کانه زایی تنگستن- قلع (مس- روی- طلا) چینه سان در منطقه چاه کلپ
 • کاربرد روش کروستا Crosta technique و داده های سنجندة ETM+ در بازسازی نواحی دگرسانی هیدروترمالی در منطقه جنوب باختری بیرجند(محدودة اکتشافی خونیک)
 • کاربرد روش پلاریزاسیون القایی و حفر گمانه های اکتشافی در مطالعه تحت الارضی زون سیلیسی سولفید- طلادار لیستوینیت های شمال شرق هنگران- جنوب ورقه مختاران
 • فازهای دگرگونی کمپلکس ده سلم در شرق ایران
 • طلای خونیک دستاورد اکتشافی جنوب خراسان
 • شرایط دگرگونی سنگهای رخسارة پرهنیت-اکتینولیت و شیست سبز درتوالی پوسته ای مجموعة افیولیتی شرق بیرجند
 • زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی کانسار پلی متال (Cu-Zn-Au-Ag-Pb)تکنار (تک I)، خراسان- بردسکن
 • رابطه بین ترکیب و منشأ رسوبات سیلیسی آواری (ژوراسیک میانی) با محیط تکتونیکی در شرق بینالود، جنوب غرب مشهد
 • تفسیر تاریخچه رسوبگذاری و جغرافیای دیرینه رسوبات شیمیایی وبیوشیمیایی ژوراسیک فوقانی در جنوب آق دربند
 • تأثیر حرکات ساب هرسی نین در شرق حوضه کپه داغ
 • پی جویی کانی های سنگین در رسوبات مخروط افکنه الله یار در شرق ایران
 • پترولوژی و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای سلطان آباد (سبزوار)
 • پتروگرافی و پترولوژی سنگهای دگرگونی جنوب سلطان آباد (سبزوار)
 • بهینه سازی عوامل مؤثر بر بازیابی نمونه کانسنگ طلای طرقبه به روش سیانوراسیون
 • بررسی خواص هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت بیرجند
 • بررسی پترولوژیکی گرانیتوئیدهای جنوب و جنوب غرب مشهد
 • بارزسازی دگرسانی لیستونیتی تیپ طلادار با استفاده از روش دیفولیانت(Defoliant technique) و روش کروستا (Crosta technique) در پردازش تصاویر ماهواره ای در افیولیت ملانژ جنوب خراسان
 • الگوی دگرریختی و پهنه بندی ساختاری ایالت زمین ساختی کپه داغ
 • افق روشن پی چوبی طلای پلاسری در منطقه زرمهر تربت حیدریه
 • افت سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین: مطالعه موردی
 • ارزیابی لرزه خیزی شمال شرق ایران
 • آزبست و کانیهای الیافی- چالشها و رویکردها در تولید و مصرف (مطالعه موردی: معدن و کارخانه تولید آزبست نهبندان)

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

 

 

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید. 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری