چکیده مقالات بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین

1396/04/19 تعداد بازدید: 1519
print

 • میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان

• مقدمه ای بر مطالعه خارپوستان از نهشته های آهکی منطقه روبیات (جنوب شرق بیرجند)
• مطالعات ژئوشیمیایی، شبیه سازی و پیش بینی عیار عناصر منطقه تاریک دره (تربت جام) به کمک روش نوین شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)
• قطعه بندی گسل جنوب بیرجند، شرق ایران
• سنگ شناسی و ژئوشیمی توده نیمه نفوذی رومنجان (جنوب بیرجند، خاور ایران)
• سن ایزوتوپی گرانیتوئید بورنورد، شمال شرقی ایران
• رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب غرب قوچان)
• جنبش شناسی سامانه گسلی شاهرود در شمال غرب شهر جاجرم
• جاده الوان- بررسی ژئوتوریسم جاده مشهد- تربت حیدریه
• توزیع محورهای استرین بر اساس ساختارهای منطقه در پهنه گسلی درونه، جنوب خاور تربت حیدریه
• تفکیک دگرسانی های گرمابی با تصاویر استر در چهارگوش مختاران (شرق ایران)
• تغییرات میدان تنش در منطقه رکات (جنوب غرب بیرجند) بر اساس شواهد میکروسکوپی
• تعیین شرایط بهینه جهت پرعیار سازی ثقلی نمونه کم عیار منگنز جنوب سبزوار
• تعیین سازوکار گسل پنهان قیصار به کمک توزیع پسلرزه ها در شمال بیرجند، شرق ایران
• تحلیل فرکتالی پهنه گسل جنوب بیرجند، شرق ایران
• تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (کرتاسه زیرین) در شمال غرب چناران (شمال شرق ایران)
• پتروگرافی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی گنبدهای آذرین بیرجند
• بررسی های ژئوشیمیایی، خاستگاه تکتونوماگمایی توده های نفوذی و بررسی نحوه کانه سازی مس در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی
• بررسی مرز آشکوب های باتونین- کالووین سازند دلیچای به روش مغناطیس دیرینه با نگرشی بر آمونیت ها- در شمال جاجرم
• بررسی ریخت زمین ساخت ناحیه افیولیتی سبزوار توسط سنجش از دور
• بررسی داده های ژئوشیمیایی عناصر کمیاب مجموعه سنگی شرق خط واره فریمان- تربت جام
• بررسی پتروژنز و ژئودینامیک سنگهای ولکانوپلوتونیک شمال گسل درونه (نواحی خواف) با هدف تعیین جایگاه تکتونیکی
• بررسی الگوی منطقه بندی ژئوشیمیایی و کانی سنگین مس، روی، طلا، نقره و سرب در شرق معدن تکنار (شمال غرب بردسکن)
• آنالیز رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های آواری ائوسن بینالود، شمال غرب نیشابور
• ارزیابی نقش ژئوتوریسم در توسعه پایدار استان خراسان جنوبی
• اثر تکوین میدان تنش دیرین بر جایگیری مجموعه حلقوی منطقه گیوشاد
 

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری