چکیده مقالات بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین

1396/04/19 تعداد بازدید: 1467
print

 

 • رس کائولینیتی هلاک آباد، نگرشی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کاربردهای صنعتی
 • برآورد و ارزیابی بیلان آبی حوضه آبریز نیشابور
 • لیتواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند کلات در ناودیس کلات
 • رخساره ها و محیطهای رسوبی سازند شتری (تریاس میانی ) در منطقه طبس، شرق ایران مرکزی
 • بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگهای ولکانیکی ناحیه تربت جام
 • معرفی رد پای پستانداران از رسوبات ائوسن روستای چهکند (شمال بیرجند) بعنوان اثر پانتودونتها (pantodonts) و دینوسراتاها (dinocerata)
 • بیواستراتی گرافی قسمت تحتانی سازند آبتلخ بر مبنای نانو پلانکتون های آهکی در جاده مشهد – کلات
 • چینه نگاری زیستی نهشته های کرتاسه پسین در شمال غرب نهبندان (برش بصیران)
 • بیواستراتی گرافی بخش فوقانی سازند آب تلخ بر مبنای نانو کلات – پلانکتونهای آهکی در جاده مشهد
 • بررسی چینه شناسی رسوبات آواری (ژوراسیک زیرین – میانی) شمال شرق بینالود
 • بررسی و تحلیل تغییر روند ساختاری و محاسبه پارامترهای استرین برشی در چهار گوش 250000 : 1 حوضه آبدوغی
 • تحلیل ساختاری و ارائه الگوی تکنونیکی شمال معادن حاجات (شرق ایران )
 • تحلیلی پیرامون مراحل شکل گیری تا زوال حوضه جنوب قاین بر اساس مطالعات ساختاری و سنگ شناسی
 • ارزیابی اثر امواج برگشتی از ناپیوستگی موهو در تقویت لرزش شدید زمین در شرق ایران
 • تفسیر تاریخچه دیاژنتیکی سنگهای آهکی کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در شرق بینالود بر اساس داده های پتروگرافی و ژئو شیمی
 • لیتواستراتیگرافی و تاریخچه رسوبگذاری سازند تیرگان در شرق حوضه رسوبی کپه داغ
 • استفاده از پردازش داده ماهواره ای در معرفی مناطق امید بخش معدنی مرتبط با فرآیند لیستوینیت زایی ، در ورقه 100000:1 مختاران (جنوب بیرجند )
 • هیرد ارمغانی طلایی از جنوب خراسان
 • پتانسیل های معدنی منطقه چاه پولون واقع در غرب فردوس (خراسان)
 • تبلور آندالوزیت ماگمایی در کمپلکس دگرگونی ده سلم و کاربرد آن در تعیین شرایط تشکیل توده های گرانیتی منطقه
 • ژئوترموبارومتری اکلوژیت ها و شیست های آبی شرق بیرجند
 • نگرشی بر پتروژنز آندرزیتهای منطقه ی شمال بیرجند
 • سراتولیتاسه و کاربرد آن در تعیین سن رسوبات میوپلیوسن کوه ارسنگ (شرق بردسکن)
 • مطالعه باز و پایان و کندونیت های شاخص دونین پسین (فرازنین) در مقطع حوض دوراه (جنوب شرق طبس)
 • بیواستراتیگرافی نهشته های دونین پسین در شمال کرمان (مقطع سرآسیاب) بر اساس باز و پایان
 • چینه شناسی و آمونیت های سازند سر چشمه در حوضه کپه داغ ، شمال شرق ایران
 • معرفی آمونیتهای سازند چمن بید در شرق حوضه رسوبی – ساختاری کپه داغ

 

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری