چکیده مقالات دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

1396/04/26 تعداد بازدید: 2367
print

 • مطالعه زمین شناسی، سنگ شناسی و اهمیت اقتصادی معدن سنگ منشوری گورید (باختر سربیشه، خاور ایران)
 • مطالعه زمین شناسی ، پتروگرافی و دگرسانی سنگهای آتشفشانی- آذرآواری جنوب فنود (جنوب خاوری بیرجند، خاور ایران)
 • مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران)
 • بررسی کانی زایی کائولن بهارستان Linkig Damage zone در گسل های امتداد لغز
 • مطالعه گسل ها به عنوان مهم ترین عامل کنترل کننده کانی سازی در ذخیره پهنه کمر خوسف (جنوب باختر بیرجند)
 • بررسی پترولوژیکی و آلتراسیون سنگهای آتشفشانی منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد)
 • مطالعه زمین شناسی، پتروگرافی و دگرسانی توده گرانیتوئیدی چهارفرسخ (شمال باختر نهبندان، خاور ایران)
 • پردازش داده های سنجنده آستر به روش نقشه برداری زاویه طیفی و تلفیق آن با اطلاعات زمین شناسی و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای پتانسیل یابی مناطق مستعد کانی سازی، شمال شرقی بیرجند
 • بارزسازی و تفکیک مناطق واجد آلتراسیون در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER ,SPOT وLandsat ETM+
 • بررسی ژئوشیمیایی- زیست محیطی عناصر آرسنیک و آنتیموان در نمونه های آب و خاک محدوده معدن طلای ارغش، جنوب غربی نیشابور
 • کانی سازی طلا-آرسنیک در حاشیه شمال باختری توده گرانیتوئیدی تربت جام
 • زمین شناسی، دگرسانی و پتانسیل کانه زایی در منطقه خونیک، جنوب بیرجند
 • رخداد کانی زائی مس سولفید توده ای نوده در توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه بالایی در جنوب غرب سبزوار
 • ژئوترمومتری سیالات درگیر در زونهای مختلف دگرسانی-کانی سازی اندیس معدنی چاه شلغمی، شرق ایران
 • بررسی سنگ شناختی توده های نفوذی و ارتباط آنها با کانه زایی آهن در منطقه بیشه (جنوب بیرجند،خاور ایران(
 • بررسی قابلیتهای کانه زایی منطقه شمال غرب گناباد (جنوب استان خراسان رضوی)
 • زمین شناسی، آلتراسیون، کانه زائی، ژئوشیمی و پتانسیل های معدنی منطقه کانی سازی شمال غرب نیشابور
 • زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در منطقه کلاته شیرخان، شمال غرب بردسکن
 • کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در شمال غربی انابد، استان خراسان رضوی
 • بررسیهای ژئوشیمیایی و شناسایی مناطق کانی سازی در محدوده اکتشافی شاهرخ
 • تحلیل مولفه های اصلی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای در ناحیه هلاک آباد (سبزوار)
 • مطالعه ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای حدواسط تا بازیک شرق معدن تکنار (شمال غرب بردسکن)
 • زمین شناسی، کانی سازی و تحلیل ناهنجاریهای ژئوفیزیکی (IP/RS) در ناحیه معدنی طلای هیرد (جنوب بیرجند)
 • پتروگرافی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی واحدهای آذرین معدن فیروزه (محدوده تونل غاردوم)، شمال غرب نیشابور
 • بررسیهای آماری متغیرهای ژئوشیمیایی در رسوبات آبراهه ای محدوده بزوشک (جنوب غربی مشهد)

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری