چکیده مقالات هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

1396/04/19 تعداد بازدید: 1518
print

 

 • اکتشاف آهن تنورچه کاشمر به روش مغناطیس سنجی
 • بررسی میکروترمومتری در رگه های مس– طلا منطقه اکتشافی کجه
 • آنالیز داده های ژئوفیزیکی(مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی) منطقه طرق کاشمر به منظور اکتشاف کانسار مس
 • ارزیابی میزان ذخیره معدن مس زاوه
 • ارزیابی ذخیره کانسار آهن پلاسری نیازآباد با استفاده از نرم افزارDATAMINE
 • شناسایی مناطق پر پتانسیل مس با استفاده از دادههایASTER در منطقه زاوه،تربت حیدریه
 • مقایسه پردازش داده های ماهواره ای به روش SAM و مطالعات صحرایی زون های آلتراسیون، در محدوده اکتشافی هِمِچ (جنوب غربی بیرجند)
 • بررسی رفتار عناصر اصلی و جزئی در طی توسعه سیستم دگرسانی هنگران، جنوب شرق بیرجند، استان خراسان جنوبی
 • بررسی رفتار عناصر اصلی و جزئی در طی توسعه سیستم دگرسانی هنگران، جنوب شرق بیرجند، استان خراسان جنوبی
 • ژئوشیمی کانیایی الیوین پریدوتیت های مجموعه افیولیتی سنگ کلیدر(شرق سبزوار)
 • مطالعه زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در کانسار آهن ملک آباد روستای استاج
 • ارزیابی آلودگی Cr, Co, Ni, Mn و Zn در خاک های منطقه افیولیتی رباط سفید (شمال شرق ایران)
 • استخراج ترتیبی فلزات سنگین درخاک های منطقه افیولیتی رباط سفید (شمال شرق ایران)
 • پردازش تصاویر ماهواره ای Landsat و Aster جهت بارز سازی زون های آلتراسیونی در منطقه اکتشافی شاه سلطان علی (جنوب شرقی خوسف)
 • دورسنجی زونهای دگرسانی – کانی سازی پهنه آتشفشانی سرولایت (شمال غرب نیشابور) به روش نقشه برداری زاویه طیفی
 • مقایسه کانی سازی IOCG در کمربند تکنار- تربت جام با کانسارهای IOCG تیپ آند، مطالعه موردی جنوب نامق-شمال خاوری کاشمر
 • زمین شناسی و کانی سازی کانسار آهن دلکن، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان رضوی
 • پتروگرافی و شیمی کانی کروم اسپینل در پریدوتیت های منطقۀ بینق، شمال سبزوار
 • تفسیر داده های IP/RS با استفاده از زمین شناسی و کانی سازی در منطقه مس المجوق، تربت جام، استان خراسان رضوی
 • بررسی سنگ های سیلیسی نیمه قیمتی در منطقه بیجار(جنوب بیرجند)
 • زمین شناسی، پتروگرافی و دگرسانی گدازه های بالشی بیجار-مود(جنوب بیرجند)
 • پتروگرافی، دگرسانی و پتانسیل اقتصادی سنگ های آتشفشانی منطقه شوشک (شرق سربیشه)، خراسان جنوبی
 • اکتشاف گسل های پنهان با استفاده از سیگنال های مربعی (مطالعه موردی منطقه توس مشهد)
 • مطالعات سیالات درگیر در رگه های سیلیسی طلا دار در محدوده اکتشافی بالازرد، جنوب غرب نهبندان
 • سنگ شناسی، آلتراسیون و کانی سازی توده های ولکانیک، ساب ولکانیک و برش های هیدروترمال در محدوده اکتشافی سیمرغ، جنوب غرب نهبندان
 • کانی شناسی و فرآیندهای دگرسانی متاسوماتیک در اسکارن تیغه نوآب (جنوب شرق سر بیشه، خراسان جنوبی)
 • شناسایی و تفسیر آنومالی های مغناطیسی و گرانشی در اسکارن تیغه نوآب (جنوب شرق سربیشه، خراسان جنوبی)
 • پتروگرافی وژئوشیمی پبل های پلوتونیکی و ولکانیکی سازند قره قیطان (در شرق-جنوب شرق مشهد،خراسان رضوی)
 • پتروگرافی، دگرسانی و بارزسازی مناطق آلتراسیون سنگ های آذرین ترشیری منطقه سنگ رهوزگ (جنوب بیرجند)
 • پترولوژی، کانی شناسی و بررسی کانی سازی باریت مجموعه افیولیتی دره انجیر (جنوب شرق مشهد)
 • مطالعه زمین شناسی و کانی سازی در منطقه اکتشافی زبرکوه، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان جنوبی
 • مطالعه هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت گناباد با استفاده از روش های گرافیکی و آماری
 • استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی پارامترهای فیزیکی آب زیرزمینی در آبخوان عمیق دشت گناباد
 • ارزیابی ناپایداری دامنه ای و آسیب پذیری سکونتگاه های در معرض خطر حرکات لغزشی (مطالعه ی موردی: دهستان باباامان)
 • بررسی زمین شناسی، دگرسانی و کانی شناسی کانسار منگنز بشگز شمال شرق بیرجند، خراسان جنوبی
 • مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمیایی رگه های سیلیس منطقه عربخانه (خراسان جنوبی) با نگرشی بر مصارف صنعتی آنها
 • بررسی پتروگرافی، دگرسانی، پذیرفتاری مغناطیسی و پتانسیل اقتصادی توده های گرانیتوئیدی منطقه زنگویی)شمال غرب نهبندان( خراسان جنوبی
 • پتانسیل یابی ذخایر کرومیت با استفاده از تلفیق داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی، دورسنجی و زمین شناسی در محیط GIS در منطقه تربت حیدریه
 • بررسی پتانسیل اقتصادی منطقه دهنو-عبید (شمال شرقی عشق آباد طبس)
 • تعیین شاخصهای آلودگی در منابع آب معدن فیروزه نیشابور(شمال غرب شهرستان نیشابور، خراسان رضوی)
 • مطالعات زمین شناسی،آلتراسیون وکانی سازی زیرسطحی و تفسیر داده های IP/RS درکانسار کال ابری، استان خراسان رضوی
 • پتروگرافی و آلتراسیون سنگ‎های آذرین غرب دره انجیر (خراسان رضوی)
 • پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای در برگیرنده کانسار مس رهبری، شمال غرب بردسکن
 • سنگ شناسی و اکتشافات ژئوشیمیایی در منطقه گل چشمه، شرق ایران
 • مقایسه داده های حاصل از پردازش تصاویر ماهوارهای و برداشتهای زمینی در مطالعات دگرسانی محدوده جنوب باختری سرخکوه، بلوک لوت
 • بررسی هیدروژئوشیمی آب های زیر زمینی دشت جاجرم
 • زمین شناسی کانی سازی و ژئوشیمی محدوده بین باغک و-Cشمالی معدن آهن سنگان خواف

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری