کارگروه آموزش، پژوهش و انتشارات علمی

1396/01/29 تعداد بازدید: 1991
print

 مقدمه:

کیفیت ارتباط هر ارگان با افراد و مؤسساتی که با آن ها سروکار دارد و نیز با افکار عمومی جامعه ای که در آن به فعالیت مشغول است؛ از مهمترین عوامل تعیین کننده میزان توسعه، پیشرفت و دستیابی به اهداف و آرمان های آن ارگان محسوب می شود. هر اندازه‌ این‌ ارتباط بطور مفید و‌ به‌ شکل‌ مؤثر‌، استمرار و گسترش ‌یافته‌ باشد، به‌ همان‌ اندازه‌ آن‌ فرد، گروه‌ و مؤسسه‌ در دستیابی‌ به‌ اهداف‌ خود موفق‌تر می‌باشد. تغییرات فن آوری سبب دگرگونی در شبکه ها وروش های سازمان می شود و هر تغییری کسب دانش ومهارت های جدید را ضروری می سازد. ارتقاء توانمندی ها و قابلیت های نیروی انسانی و توجه به آموزش عامل پیشرفت و بقای سازمان است.
 
اهداف کارگروه:
 • حفظ و ارتقاء جایگاه مناسب و در خور منزلت مرکز از طریق اطلاع رسانی مطلوب همراه با نوآوری در شکل و محتوا
 • حضور فعال و سازنده در ارتباط با انجمن های معتبر داخل و خارج کشور، انعکاس فرآیندها، اقدامات و تأثیرگذاری در حوزه علوم زمین
 • رشد و ارتقاء سطح کیفی عملکرد همکاران با برگزاری دوره های آموزشی هدفمند (ترجیحا منطبق بر ضوابط و بخش نامه‌های ابلاغی معاونت توسعه منابع انسانی)
 • شناخت استعدادها و توانمندی های سرمایه انسانی و کمک به شکوفایی آنها از طریق نظام پیشنهادات
 • تلاش در راستای توسعه و گسترش فرهنگ کار جمعی، اخلاق اداری، مسئولیت پذیری و نظام بخشی ارتباط همکاران و بخش های مختلف با یکدیگر و با مدیریت در جهت تعامل سازنده
 • تلاش در راستای ایجاد بستر مناسب و عادلانه در استفاده ازفرصتهای آموزشی برای کارکنان
مهمترین محورهای فعالیت:
 • انتشار مداوم پیک خبری با محتوای جدید و استفاده از نوآوری
 • تهیه تقویم های آموزشی شش ماهه
 • پیگیری برگزاری بازدیدهای علمی، فرهنگی در راستای مناسبت های خاص
 • رشد و ارتقاء سطح کیفی عملکرد همکاران با برگزاری دوره های آموزشی هدفمند
 • پیگیری تقدیر از پیشکسوتان زمین شناسی ایران و حامیان موزه علوم زمین در یک مناسبت خاص
 • تلاش در راستای توسعه و گسترش فرهنگ کارجمعی، اخلاق اداری، مسئولیت پذیری و نظام بخشی ارتباط همکاران با یکدیگر و با مدیریت در جهت تعامل سازنده
 • ارتباط با سایر دستگاه های استانی از طریق شرکت در کارگروه های زیرمجموعه روابط عمومی استانداری
 • تلاش در راستای ایجاد بستر مناسب و عادلانه در استفاده از فرصتهای آموزشی برای کارکنان
 • تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی و اجرای مناسب مراسم و مناسبت‌ها و برنامه ریزی برای شرکت در نمایشگاه‌ها
 • توسعه کیفی برنامه های آموزشی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی با مشارکت دانشگاه ها و سایر ارگان های تحقیقاتی
 • جستجو همایش ها و کنفرانس های مرتبط با فعالیت های مرکز در راستای بهره گیری مناسب از نتایج این همایش ها و در صورت امکان شرکت تأثیر گذار همکاران
اعضای کارگروه:
جعفر طاهری، جعفر رکنی، نصیر نادری، نسترن شجاعی، سحرناز تاج بخش، محبوبه پرورش،  هادی شریفی، مریم حسینیون، حسین فردوسی، حسین هادی زاده
دبیر کارگروه: مهدی آزادی
سال تشکیل کارگروه: ۱۳۹۱

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری