کارگروه علوم زمین و الزامات زیست محیطی

1396/02/24 تعداد بازدید: 269
print

مقدمه:

ژئوشیمی علمی است که با شیمی کل زمین و اجزای تشکیل دهنده آن سروکار دارد و شامل فرآیندها و واکنش های شیمیایی است که ترکیب سنگ ها، خاک و آب هم چنین چرخه های مواد و انرژی را تحت تاثیر قرار می دهند. این علم همچنین ارتباط چرخه عناصر را با هیدروسفر و اتمسفر بیان می کند. بدیهی است چنین گستردگی در بررسی های علمی می تواند مبنای بسیاری از تحقیقات پایه و کاربردی در زمین شناسی، اکتشاف و شیمی باشد.
علم ژئوشیمی از دامنه ای وسیع برخوردار است و از دیدگاه های متفاوتی می توان به آن نگاه کرد از جمله: ژئوشیمی اکتشافی، ژئوشیمی زیست محیطی، ژئوشیمی آلی، ژئوشیمی فضا و سیارات، ژئوشیمی محیط های مایی و بیو ژئوشیمی.
کارگروه “ژئو شیمی تحقیقاتی و استانداردسازی روش های آنالیز” با حضور ۶ نفر از کارشناسان بخش های اکتشاف، ژئوماتیکس، زمین شناسی و آزمایشگاه شیمی مبنای کار خود را بررسی های تحقیقاتی ژئوشیمی قرار داده و ضمن پرداختن به مطالعات پایه و مشارکت در گردآوری و نشر اطلاعات مفید در این زمینه،‌ به رویکردهای کاربردی نیز می پردازد. همچنین روند استانداردسازی روش های آنالیز نمونه ها، و مستند سازی های مرتبط در این زمینه، در دستور کار این کارگروه می باشد.
تنوع حضور کارشناسان با تخصص های گوناگون، پتانسیل این کارگروه را  برای مطالعات بین رشته ای و زمینه هایی که کمتر به آن پرداخته شده، افزایش داده است. مهم ترین فعالیت های آن در ادامه طرح خواهد شد.

اهداف:
 • تعریف پژوهش های مرتبط با ژئوشیمی.
 • توسعه و استاندارد سازی روش های آنالیز مواد معدنی با دید زمین شناسی و اکتشاف.
 • گسترش دامنه ی مطالعات ژئوشیمی از ژئوشیمی اکتشافی به سایر گرایش های آن.
 • کمک به کاربردی شدن روش های آنالیز در استفاده از آن ها برای مقاصد پژوهشی.
 • استفاده از توانمندی های زمین شناسی، اکتشاف و شیمی برای ایجاد یک حوزه ی کاری جدید با ارائه ی مطالعات نو.
 • ایجاد هسته ای متمرکز برای طرح و بررسی ایده های نو تحقیقاتی مرتبط با بحث ژئوشیمی.
 • تلاش در جهت روزآمد نمودن روشهای آنالیز
 
مهمترین محورهای فعالیت:
 • تدوین و تصویب شیوه نامه.
 • ارائه ی پیشنهادات همکاران در رابطه با حوزه های کاری و انتخاب برخی از آنها به عنوان اولویت ها،‌از جمله طرح تحقیقاتی، ترجمه ی کتاب،‌ ارائه ی خبر نامه ی کارگروه، مستند سازی اطلاعات آزمایشگاه شیمی.
 • انتخاب طرح تحقیقاتی تحت عنوان “مطالعات ژئوشیمی منطقه کاشمر-بردسکن با نگرش ویژه بر ژئوبوتانی و گیاهان دارویی” و بررسی آن از لحاظ ذخایر معدنی، زمین شناسی، مسائل زیست محیطی، روش های آنالیز گیاه و ….
 • تدوین پروپوزال طرح تحقیقاتی منتخب و تصویب طرح مورد بررسی.
 • آغاز فعالیت های مرتبط از جمله انجام  سه عملیات صحرایی در منطقه.  جمع آوری
 • تهیه بانک نمونه های ژئوشیمی در بانک نمونه ها و مستندات علمی مرکز و کدگذاری آن ها.
 • آغاز تهیه ی گزارش های استاندارد سازی روش کارهای موجود در آزمایشگاه. ( ۳ مورد)
 • تهیه سری گزارشات “روش های مختلف روش های آنالیز و کاربرد آنها در علوم زمین”. ( ۵ مورد)
 • تهیه گزارش معرفی امکانات و روش های قابل ارئه در آزمایشگاه، به همراه کاتالوگ آزمایشگاه.
 • گردآوری و ترجمه ی مطالبی مرتبط با طرح ژئوبوتانی.

اعضای کارگروه:
خانم ها محبوبه پرورش،سحرناز تاج بخش و هانیه شریفی و آقایان مصطفی فیض، سعید سدید و محسن اکبری مقدم.
دبیر کارگروه: هانیه شریفی
سال تشکیل کارگروه: ۱۳۹۱

 

نظرات:

loader
لینک های تصویری