کارگروه علوم زمین و الزامات زیست محیطی

1396/02/24 تعداد بازدید: 2076
print

مقدمه:

کارگروه علوم زمین و الزامات زیست محیطی در بررسی جدید کارگروه ها در تابستان 95 تشکیل گردید.. با توجه به اینکه مبنای تشکیل کارگروه ها تعریف یک حوزه کاری جدید برای همکاران با توجه به علاقه مندی ایشان و لزوم واحدهای تحقیقاتی و مطالعاتی جدید می باشد، کارگروه علوم زمین و الزامات زیست محیطی بر پایه زمین شناسی زیست محیطی و مطالعات مربوط به آن و همچنین نگاه خاص به قوانین محیط زیست و معدنکاری تشکیل گردید.
 
اهداف:

 

بررسی قوانین محیط زیست در مواجهه با معدن کاری و تحلیل این دو مقوله با یکدیگر
بررسی و توجه به مطالعات زمین شناسی زیست محیطی و تحقیقاتی که در این زمینه می توان داشت.
 

مهمترین محورهای فعالیت:

 

1- بررسی قوانین زیست محیطی در حوزه معدن کاری در چندین جلسه با حضور کارشناسان صاحب نظر با تأکید بر لزوم پیگیری این مبحث در یک چارچوب آموزشی مشخص و مدون از سوی سازمان نظام مهندسی معدن

2- تعریف و بررسی پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی با مبحث زیست محیطی در جلسات برگزار شده با هدف افزایش توانمندی اعضاء کارگروه و نهایتاً انتخاب یکی از مباحث به عنوان 

پروژه مطالعات. 

 

اعضای کارگروه:
1- محمدتقی استشاره  2- محمد حعفری  3- سعید سدید 
4- محبوبه پرورش  5- ملیحه ظفری مقدم  6- هانیه شریفی

دبیر کارگروه: اعظم السادات علوی نژاد
سال تشکیل کارگروه: 1395

 

پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری