کارگروه فرآوری و کاربرد مواد معدنی

1396/11/07 تعداد بازدید: 1900
print

 مقدمه:

توسعه صنایع مختلف و نیاز روز افزون به مواد معدنی به خصوص کانی های صنعتی اوپک سود کاهش عیار ذخایر همراه با پیچیده شدن آنها باعث توجه بیش از پیش به نقش و اهمیت فرآوری مواد معدنی گردیده است و فرآوری به عنوان فرآیندی مؤثر در افزایش بهره وری، سرمایه و نیروی انسانی، تولید محصولات متنوع معدنی، اشتغال زایی مولد، ارزش افزوده مواد معدنی، مورد توجه کشورهای صنعتی و در حال توسعه قرار دارد.
 
اهداف تشکیل کارگروه:
استان خراسان رضوی به دلیل موقعیت ویژه خود به لحاظ زمین شناسی و تنوع در داشتن منابع و ذخایر مواد معدنی و همچنین همجواری آن با همسایگان شرقی، به منظور ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی استخراجی و یا اقتصادی نمودن منابع و ذخایر برجا، می تواند پیشتاز در جهت گسترش واحدهای فرآوری باشد و این امر مستلزم تبیین اهمیت فرآوری مواد معدنی در مرحله اول نزد مسئولین تصمیم گیر و در ثانی بخش خصوصی توانمند خواهد بود.
 
مهم ترین محورهای فعالیت:
تهیه و تدوین استراتژی مرکز فرآوری با عنوان: 
مقدمه ای بر ضرورت ایجاد مرکز تحقیقات فرآوری و کاربرد مواد معدنی در منطقه شمال شرق و ارائه آن به مسئولین استانی
 
اعضای کارگروه:
1- محمدتقی استشاره  2- سعید سدید  3- حسن عزمی  4- مصطفی فیض  5- مهدی آزادی

دبیر کارگروه:  محمد جعفری
سال تشکیل کارگروه: 1395 
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری