کارگروه چینه شناسی پیشرفته

1396/01/29 تعداد بازدید: 2081
print

مقدمه:

علوم زمین به عنوان یکی از بنیادی ترین علوم پایه دارای گرایشات گوناگون است تا بتواند به پرسش های کاربران در زمینه های متفاوت پاسخگو باشد.
یکی از گرایشات مهم علوم زمین چینه شناسی است که با انجام آن می توان به بسیاری از وقایع و حوادث گذشته زمین مانند نوع و شرایط حوضه های رسوبی، پیوند زمانی ومکانی حوضه ها، دیرینه زیست، آب و هوای دیرینه، جغرافیای دیرین، فازهای گوناگون آتش فشانی، پدیده های دگرگونی، فازهای فلززایی، … پی برد. بدین سان دیده می شود که چینه شناسی بنیان بسیاری از گرایش های علوم زمین است.
با توجه به تخصصی بودن چینه شناسی و اهمیت آن در علوم زمین لازم دانسته شده است تا در سراسر جهان این گونه مطالعات در چارچوپ های استاندارد و هم سان صورت گیرد تا حتی الامکان داده های چینه نگاری با زبانی واحد تدوین و کاربری آن در کشورهای گوناگون آسان باشد.
کارگروه چینه شناسی پیشرفته با هدف توجه به مهم ترین مسایل مطرح در این حوزه و استفاده از ظرفیت های چینه شناسی در پیشبرد علوم زمین به ویژه در منطقه شمال شرق پیش بینی شده است.
 
اهداف:
ارتقای سطح دانسته های ما از واحدهای مهم چینه شناسی
ارائه الگوهای مطالعاتی مناسب در جهت تعین مرز واحدهای زیست چینه ای با حضور فعال کار شناسان مرکز
بهره­ گیری از توان علمی و فنی همکاران در پروژه ­های درون و برون سازمانی
کمک به ایجاد بانک چینه شناسی ایران
 
مهمترین محورهای فعالیت:
1- بررسی واحدهای ژوراسیک زون های ساختاری کپه داغ، بینالود و ایران مرکزی
2- بررسی روند مأموریت های امکان پذیر در منطقه با اولویت کاری ژوراسیک
 
اعضای کارگروه:
ترکیب اعضای این کارگروه آقایان جعفر طاهری، فرخ قائمی، محمدعلی اکرمی، مرتضی طاهرپور و خانمها: مریم حسینیون، مریم بهره مند، فاطمه ملک دادی، سمیه آزادبخت، بهناز گرمابی.
 
دبیر کارگروه: آبرادات مافی
سال تشکیل کارگروه: ۱۳۹۲
پیام ها:

loader
لینک های تصویری