پیک خبری 15، در قاب خاطره

1397/02/11 تعداد بازدید: 2461
print
پیک خبری 15، در قاب خاطره

در زندگی همه انسان‌ها مشاهده و داشتن ذهنیتی تصویری از پدیده‌ها نقش مهمی در خاطرات ما دارد که بعضی ‌فراموش و برخی‌ چنان اثر ژرفی بر ما نهاده‌اند که‌ سال‌های‌ سال به‌دقت در حافظه‌ می‌ماند.

در این میان ظهور و بروز امکانات تصویربرداری زمینه تکرار مجدد خاطرات را برای ما فراهم آورده است که با مراجعه به آن‌ها ذهن خود را بازسازی می‌نمائیم اما این مهم محدود به کسانی است که در آن تصویر حضور داشته‌اند و عکس شاید برای دیگران چندان گویا نباشد، در این راستا و با هدف ثبت و ضبط خاطرت مترتب بر آن عکس‌ها تصمیم به ایجاد ستونی تحت عنوان: "در قاب خاطره" گرفته‌ایم تا این خاطره‌ها را به سوی ثبت و ضبط جاودانه هدایت کنیم و از آن سندی علمی تولید نمائیم. 
 
عکس از: جعفر طاهری
ملاقات با پروفسور آلن پیکه از دانشگاه برتانی غربی کشور فرانسه که در دی‌ماه 1382 از این اداره کل بازدید نمودند. که اکنون ایشان بازنشسته شده‌اند. ایشان استاد راهنمای پایان نامه دکتر شیخ الاسلامی (پژوهشکده علوم زمین) و آقای دکتر رشیدنژاد (دانشگاه تربیت مدرس) بودند و بین سال‌های 1377 تا 1382 سفرهای متعددی به ایران داشتند. آخرین سفر ایشان به همراه همسرشان در دی‌ماه 1382 بود که طی آن بازدیدی نیز از شهر مقدس مشهد و اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق داشتند. از جمله خاطرات این سفر زیارت ایشان و همسرشان از بارگاه ملکوتی امام هشتم بود که بسیار تحت تاثیر این دیدارو فضای معنوی آن جا قرار گرفته و بی اختیار اشک بر چشمانشان جاری شده بود. انسان‌ها در عواطف و معنویات وجوه مشترک بسیار دارند.
 
 
 
از راست: دکتر جعفر طاهری، دکتر آلن پیکه
پیام ها:

loader
لینک های تصویری