نقشه های زمین شناسی نوار مرزی شرق کشور

1395/11/20 تعداد بازدید: 9858
print
نقشه های زمین شناسی نوار مرزی شرق کشور

نقشه های زمین شناسی نوار مرزی شرق کشور

تهیه کننده: محمدعلی اکرمی


پیرو نامه شماره 303-96-م ومورخ 1396/4/10 در خصوص درخواست تهیه 10 برگه نقشه‌های زمین شناسی 1:100000 در خاور کشور (استان‌های خراسان رضوی و جنوبی) از سوی سازمان مرکزی، مطالعات کتابخانه‌ای، برداشت صحرایی و امور دفتری در دستور کار معاونت زمین شناسی این اداره کل قرار گرفت.

 نقشه های یادشده شامل: جنت آباد، کمان یوسف، تایباد، پیش رباط، سنگان، موسی آباد، شاهرخت، یزدان، کلاته کبود و خوشاب هستند. بررسی نقشه های زمین شناسی 1:250000 مناطق یاد شده نشان می دهد، از دیدگاه زمین شناسی واحدهای مهم چینه ای و همچنین سنگ‌های آذرین (خروجی و نفوذی) و دگرگونه برونزدهای به نسبت گسترده ای دارند. افزون براین، وجود واحدهای سنگی یادشده گواه بر توانمندی معدنی منطقه است. حضور معادن فلزی از جمله سنگ آهن سنگان و معادن غیر فلزی در این گستره شایان توجه هستند. 

از این رو، برداشت های زمین شناسی در قالب نقشه های 1:100000 به شناسایی دقیق تر واحدهای سنگی، ساختمان های زمین شناسی و شناسایی عناصر معدنی جدید در منطقه منجر خواهد شد. 

اسامی همکاران کارشناس در حوزه های تخصصی مختلف برای هر پروژه به شرح ذیل می باشد:

پیش بینی شده است در قالب عملیاتی شدن این پروژه مهم به انجام کار تیمی، استفاده از روش‌های نوین و حرکت به سمت تحول در نظام تهیه نقشه در دستور کار قرار گیرد.
پیام ها:

loader
لینک های تصویری