بانک اطلاعات نمونه های زمین شناسی

1397/01/26 تعداد بازدید: 8652
print

سامانه جامع نمونه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی با هدف ساماندهی به آرشیو فیزیکی، گردش اداری و حفظ کلیه اطلاعات مربوط به برداشت، آماده‌سازی و مطالعه نمونه‌ها طراحی شده است.

 

 


اهداف طرح:
ساماندهی و کنترل گردش کار نمونه‌ها در سازمان
تولید بانک اطلاعات علمی نمونه‌ها
تولید بانک اطلاعات مکانی نمونه‌ها
ایجاد آرشیو اسناد مرتبط با نمونه‌ها (عکسهای ماکروسکپی و میکروسکپی و سایر اسناد)
ساماندهی انبار نمونه‌ها
حفظ سرمایه‌گذاریهای کلان در پروژه های زمین شناسی و اکتشافی
توسعه اطلاعات علمی حاصل از مطالعه و آنالیز نمونه‌ها
حفظ آرشیو فیزیکی نمونه‌ها
کلیه فرآیندهای سازمانی مربوط به ثبت اطلاعات نمونه برداری، آماده سازی نمونه ها برای مطالعات آزمایشگاهی، مطالعه و آنالیز و در نهایت نگهداری فیزیکی نمونه در انبار مکانیزه در این سامانه طراحی و پیاده سازی شده است.


 
زیرسامانه های اصلی عبارتند از:
خدمات و مطالعات آزمایشگاهی
آرشیو اسناد
انبار مکانیزه نمونه ها
سامانه اطلاعات مکانی
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری