آزمایشگاه ژئوتکنیک

1400/08/23 تعداد بازدید: 11400
print
آزمایشگاه ژئوتکنیک

معرفی:

این آزمایشگاه در سال 1398 در فضایی به مساحت 60 مترمربع با اهداف:

۱- تسریع در رفع نیازهای داخلی اداره مخاطرات زمین‌شناختی در زمینه‌های تحقیقاتی مرتبط

۲- بهره‌گیری از توان کارشناسی و برند سازمان زمین‌شناسی در تولید اطلاعات دقیق و فنی

۳- تسریع در انجام تست‌های مورد نیاز در پروژه‌های مرتبط از جمله نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی و شهری، زمین‌لرزه، فرونشست، زمین‌لغزش و ...

۴- ایجاد آزمایشگاه همکار به منظور پشتیبانی از آزمایشگاه مرکزی

 

 

در حال حاضر این آزمایشگاه در دو بخش خاک و سنگ قادر به ارائه خدمات فنی به شرح زیر می‌باشد:

 

بخش آزمایش‌های آزمایشگاهی

 

1-آزمایش‌های مکانیک خاک

 

آزمایشات شاخص (Index Tests)

 • آزمایش دانه‌بندی
 • آزمایش هیدرومتری
 • آزمایش تعیین حد روانی و خمیری 
 • تعیین حد انقباض خاک
 • تعیین طبقه‌بندی خاک به طریق یونیفاید
 • تعیین رطوبت خاک

آزمایش‌های فیزیکی و مقاومتی خاک

 • تعیین وزن مخصوص (Gs) 
 • تعیین وزن مخصوص بخش ریزدانه خاک 
 • آزمایش برش مستقیم به روش‌های سریع و کند بر روی نمونه‌های کوچک به ابعاد 6×6، 10×10 
 • آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری
 • آزمایش تحکیم برای نمونه‌های به قطر 50 تا 75 میلیمتر 
 • تعیین قابلیت تورم یا نشست خاک‌های چسبنده
 • تعیین نفوذپذیری خاک با ارتفاع متغیر 
 • تعیین نفوذپذیری خاک با ارتفاع ثابت
 • آزمایش تراکم به روش ساده
 • آزمایش تراکم به روش اصلاح شده
 • آزمایش تعیین نسبت باربرداری CBR 
 • آزمایش هیدرومتری مضاعف

 

2- آزمایش‌های مکانیک سنگ

آزمایشات مکانیک سنگ بر روی نمونه‌های مغزه و با بلوک‌های سنگی مطابق روش‌های ارائه شده در استاندارد ISRM انجام می‌گردد:

 • تعیین مقاومت سنگ به روش بارنقطه‌ای
 • تعیین مقاومت فشاری تک محوری به همراه اندازه‌گیری مدول الاستیسیته و ضریب پوآسون در سنگ 
 • تهیه نمونه‌های استوانه‌ای از بلوک‌های سنگی به قطر ...


3- آزمایش‌های برجای خاک (آزمایشات صحرایی)

 • تعیین دانسیته برجا خاک به روش مخروط ماسه
 • آزمایش نفوذ استاندارد Standard Penetration Test
 • آزمایش نفوذ مخروط Cone Penetration Test
 • آزمایش برش پره Vane Shear Test
 • آزمایش پرسیومتری Pressuremeter Test


پیام ها:

loader
لینک های تصویری