بازدید مدیرکل دفتر امور آزمایشگاه های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از آزمایشگاه شیمی اداره کل منطقه شمال شرق

1403/03/24 تعداد بازدید: 575
print

این بازدید به منظور بررسی زیرساخت ها جهت توسعه ی آزمایشگاه شیمی مرکز مشهد انجام گرفت. کارشناسان آزمایشگاه شیمی مشهد، در بازدید از مجموعه های نمونه کوبی، واحد آماده سازی نمونه ها و سالن تجهیزات دستگاهی، خانم مهندس نیلویل، مدیرکل مجموعه آزمایشگاه های سازمان زمین شناسی را به همراه خانم مهندس ابولحسنی، کارشناس ICP سازمان همراهی کردند و پیرامون نیازهای آزمایشگاه در فاز توسعه به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

همچنین جلسه ای در همین رابطه با دکتر عسکری معاونت اکتشاف و مهندس رحیم نژاد رئیس امور اداری اداره کل زمین شناسی مشهد برگزار شد و فهرستی از فعالیت های ضروری پیش رو جهت تجهیز این آزمایشگاه تهیه گردید. 

در این بازدید، خانم مهندس نیلویل، ظرفیت توسعه آزمایشگاه مرکز مشهد را از نظر فضا و زیرساخت های مناسب؛ همچنین کارشناسان با پتانسیل خوب کاری، بالا دانست و اظهار امیدواری کرد که در صورت فراهم شدن شرایط پیش بینی شده، به زودی اقدامات اساسی در راستای تجهیز این آزمایشگاه انجام خواهد شد.

 

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری