آزمایشگاه سنگ شناسی

1396/01/29 تعداد بازدید: 10466
print

در عملیات صحرایی با توجه به اهدف مطالعات، مراحل مختلف برداشت واحدهای سنگی و نمونه برداری انجام می‌شود. پاره ای از بررسی ها در راستای شناخت بافت، ترکیب کانی شناختی و سنگ شناختی واحدهای سنگی مختلف(رسوبی،آذرین،دگرگونی) است.

بخشی از این شناسایی توسط زمین شناس و با استفاده از شواهد صحرایی تعیین می‌شود ولی بخش کامل تر آن در آزمایشگاه انجام می گیرد. عملیات آزمایشگاهی با تهیه برنامه‌های آزمایشگاهی برای نمونه‌های مختلف آغاز شده و با آماده سازی و مطالعات آزمایشگاهی  ادامه می‌یابد. در این مسیر ابتدا از نمونه های مختلف سنگی مقطع نازک تهیه شده و سپس مقاطع مزبور توسط سنگ شناسان مجرب و با استفاده از میکروسکوپ های مناسب مطالعه و بررسی می شوند. در این بررسی ها بافت، ترکیب کانی‌شناسی و نام سنگ به طور دقیق مشخص می شود. حتی در سنگ های دگرسان شده تا حدودی نوع و شدت دگرسانی نیز مشخص می گردد.
پیام ها:
تاریخ ارسال: 1402/10/15
 ادمین وب سایت

سلام
ابتدا نمونه را کارشناسی کنید پس از مشخص شدن نوع آزمایش با اداره تماس بگیرید تا راهنمایی های لازم را انجام دهند.
اینجا کارشناسی نمونه انجام نمی شود.

تلفن 38218146 داخلی 263 و 264


loader
لینک های تصویری