اداره امور اداری و مالی

1396/01/29 تعداد بازدید: 6066
print

اداره امور مالی و اداری مرکز مشهد پیگیری یکی از مهمترین زیربناهای پیشرفت امور مرکز را در عرصه های گوناگون برعهده دارد. این اداره که از ابتدای تشکیل مرکز شکل گرفته و طی سال های اخیر گسترش یافته، امروز به صورت مجموعه ای کامل و هماهنگ در کنار سایر ادارات مرکز به فعالیت های خود ادامه می دهد. در واقع این بخش پشتیبانی کننده امور اجرایی است و طبیعی است که پیشرفت امور مرکز برابر اهداف تدوین شده و برنامه زمان بندی شده به حسن انجام کارها در این اداره معطوف می شود.

اداره امور اداری و مالی برای انجام هرچه بهتر و سریع تر امور مرکز به واحدهای مختلفی تفکیک شده که هرکدام مکمل و حمایت کننده یکدیگر می باشند. دبیرخانه، حسابداری، تدارکات و خدمات عمومی، انبار و اموال، نقلیه، کتابخانه و انتشارات، رفاه و تندرستی، روابط عمومی، امور فرهنگی و ایثارگران و مامورسراها از جمله واحدهای این اداره می باشند.

به منظور حمایت مناسب از فعالیت های در حال انجام در مرکز، اداره امور اداری و مالی از یک سو با مدیریت مرکز هماهنگی کامل دارد و از سوی دیگر ارتباط مداوم با سازمان مرکزی، سایر سازمان های استانی و مراکز برقرار می کند تا ضمن اجرای کلیه مسئولیت های مربوطه و تبادل اطلاعات موجود، بتواند با برنامه ریزی دقیق از کلیه امکانات و منابع موجود، بهترین بهره را ببرد و اجرای امور را به نحو احسن انجام دهد. در همین راستا مهمترین وظایف این اداره پیگیری تبادل موافقت نامه ها، تامین اعتبارات، نظارت و کنترل، پشتیبانی و بالابردن بهره وری در مرکز است. در ضمن این اداره حلقه ارتباط بین ادارات مختلف مرکز با نهادهای بیرون از سازمان می باشد و از این رو در شرح خدمات و توانمندی های مرکز نقش بسزایی ایفا می کند.

با توجه به فعالیت های خوب مرکز مشهد و وجود پتانسیل های مثبت منطقه در زمینه فعالیت های زمین شناسی و معدن، جذب اعتبارات مناسب می تواند کمک بسزایی در شکوفایی و نهادینه شدن مطالعات علوم زمین در این منطقه از کشور داشته باشد و سبب رونق اقتصادی منطقه و کارآفرینی برای دانش آموختگان این علوم شود.

 

توانمندی های اداره امور اداری و مالی:

 • انجام کلیه امور اداری و مالی کارکنان منطقه شمال شرق
 • پشتیبانی مطلوب اکیپ های فنی اعم از پرداخت تنخواه گردان ها، تامین وسیله نقلیه و پشتیبانی اجرایی اکیپ ها
 • هماهنگی و ارتباط مستمر با سازمان های اجرایی استان و به ویژه پیگیری موافقت نامه های استانی
 • برگزاری مناقصات گوناگون از جمله پشتیبانی اکیپ های صحرایی، خدمات نظافتی و پشتیبانی ساختمان اداری، احداث پارک موزه علوم زمین، احداث انبار نمونه های حاصل از فعالیت های   زمین شناسی و اکتشاف در مرکز مشهد، حفاری مغزه گیری و حفر ترانشه های اکتشافی در استان های خراسان
 • سازمان دهی امور پشتیبانی، خدماتی، تاسیسات و فضای سبز در قالب قرارداد با شرکت های واجد صلاحیت و ضوابط مربوط به آن در راستای مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های دولتی
 • تامین اعتبار هزینه های جاری و تملک دارائی های سرمایه ای و در ادامه تنظیم اسناد مثبته و تحویل آن به مراجع ذی ربط
 • نگهداری مطلوب از اموال دولتی و مراقبت در حفظ اموال منقول و پیگیری امور اموال غیر منقول
 • پیگیری نوسازی و بازسازی امکانات ترابری مرکز به ویژه خودروهای صحرائی
 • همکاری در گسترش سیستم اتوماسیون اداری، IT و اینترنت و موزه علوم زمین و ایجاد بخش های جدید جهت اطلاع رسانی و شناسایی گسترش علوم زمین به اقشار جامعه
 • پیگیری امور رفاهی، فرهنگی و آموزشی کارکنان
 • تدوین و تجدید نظر لازم در تشکیلات و پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز سازمان با همکاری مدیریت

اداره امور اداری و مالی هم اکنون دارای 3 نفر نیروی رسمی و پیمانی، 4 نفر نیروی خرید خدمت و 6 نفر نیروی شرکتی می باشد.

 

تاریخ بروزرسانی: 17 شهریور 1399

پیام ها:

loader
لینک های تصویری