خدمات فنی و مهندسی اداره زمین شناختی

1396/01/29 تعداد بازدید: 5576
print

 • تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس های مختلف
 • تهیه نقشه های موضوعی در مقیاس های مختلف
 • تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی کاربردی 
 • تهیه نقشه گسل ها و ساختارهای زمین شناسی 
 • مطالعات چینه شناسی، تعیین مرزهای چینه شناسی، تهیه ستون چینه شناسی 
 • انجام مطالعات فسیل شناسی: ماکروفسیل(آمونیت، گاستروپودا، براکیوپودا و....)، میکروفسیل (نانو فسیل، پالینولوژی، فرامینفرا، کنودونت و ...)، تریس فسیل
 • انجام مطالعات ریز پهنه بندی و پهنه بندی مهندسی
 • انجام مطالعات زمین شناسی زیست محیطی
 • انجام مطالعات مکان یابی روستاها و سایت جدید جمعیتی و سازه ها
 • انجام مطالعات ساختاری و(joint study) 
 • مطالعه مقاطع نازک سنگی و پتروگرافی (سنگ های رسوبی، آذرین و دگرگونی)
پیام ها:

loader
لینک های تصویری