خدمات فنی و مهندسی اداره ژئوماتیکس RS

1396/01/29 تعداد بازدید: 5487
print

  • پردازش داده های محدوده های معدنی به منظور شناسایی آنومالیهای معدنی موجود
  • پردازش انواع داده های ماهواره ای و تهیه عکس نقشه در مقیاسهای مختلف
  • فروش و پردازش اطلاعات مختلف شامل داده های: LANDSAT, ASTER, SRTM, IRS, SPOT-5
  • آنالیز طیفی داده های لندست، ASTER به منظور تفکیک آلتراسیونها
  • تفکیک ترکیبات آهن بخصوص هماتیت، لیمونیت، گوتیت و جاروسیت با استفاده از روشهای مختلف (آنالیز طیفی، نسبت باندی و ترکیب باندی)
  • تهیه مدل سه بعدی از منطقه
  • بارز کردن خط واره ها با استفاده از تکنیک های سنجش از دور
  • تفکیک انواع کانی های رسی با استفاده از روش های مختلف
پیام ها:

loader
لینک های تصویری