خدمات فنی و مهندسی اداره ژئومتیکس GIS

1396/01/29 تعداد بازدید: 5411
print

  • رقومی سازی نقشه های تخصصی زمین شناسی، اکتشافی در بانک اطلاعات مکانی
  • استخراج عوارض رقومی از داده های تصویری مانند عکسهای هوایی، تصاویر ماهواره‌ای و مدل ارتفاعی رقومی زمین
  • تلفیق نقشه های CAD و GIS
  • کارتوگرافی رقومی نقشه‌های زمین‌شناسی و معدنی جهت چاپ
  • مدل سازی فرایند تحلیل داده های مکانی جهت کاربردهای اکتشاف موادمعدنی
  • طراحی بانک اطلاعات مکانی درسه سطح مفهومی، منطقی و فیزیکی
  • طراحی و پیاده سازی GIS در قالب پروژه‌های زمین‌شناسی و اکتشاف موادمعدنی
  • پیاده سازی زیرساخت داده مکانی (SDI) با استانداردهایESRI  در سطح سازمانی
پیام ها:

loader
لینک های تصویری