خدمات فنی و مهندسی معاونت اکتشاف مواد معدنی

1396/01/29 تعداد بازدید: 8218
print

  • اکتشافات ژئوشیمیایی

o طراحی شبکه نمونه برداری

o برداشت نمونه های رسوب آبراهه، کانی سنگین و بلگ

o نمونه برداری های سیستماتیک و هدفمند

o پردازش داده ها

o کنترل نواحی آنومالی

o مدل سازی آنومالی ها

o اکتشافات لیتوژئوشیمیایی

o ژئوشیمی خاک و گیاه و آب

  • اکتشافات ژئوفیزیکی

o پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی

o پیشنهاد روش ژئوفیزیکی متناسب با هر ماده معدنی

o اکتشافات ژئوفیزیکی مغناطیس سنجی 

o اکتشافات به روش های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی به کمک سازمان مرکزی

  • شناسایی، پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 

o تهیه نقشه های زمین شناسی – معدنی بزرگ مقیاس ۲۵۰۰۰/۱، ۱۰۰۰۰/۱، ۵۰۰۰/۱، ۱۰۰۰/ا، ۵۰۰/۱

o نمونه برداری از حفریات معدنی بمنظور انجام تست های فرآوری

o تهیه نقشه های آلتراسیون بزرگ مقیاس ۲۵۰۰۰/۱، ۱۰۰۰۰/۱، ۵۰۰۰/۱، ۱۰۰۰/ا، ۵۰۰/۱

o تهیه نقشه های کانی سازی بزرگ مقیاس ۲۵۰۰۰/۱، ۱۰۰۰۰/۱، ۵۰۰۰/۱، ۱۰۰۰/ا، ۵۰۰/۱

o پی جویی مواد معدنی و اکتشاف مواد معدنی مس، سرب، روی، طلا، نقره، انتیموان، جیوه، قلع، تنگستن، آهن مگنتیتی، آهن هماتیتی، آهن پلاسری، طلای

o پلاسری، منگنز، کروم، تیتان، وانادیوم، نیکل، گروه پلاتین، عناصر کمیاب

o پی جویی مواد معدنی و اکتشاف مواد معدنی کائولن، فلدسپات، سیلیس، دولومیت، بنتونیت، خاک صنعتی، سنگ های ساختمانی، سنگ های قیمتی، مصالح ساختمانی، پوکه معدنی، بوکسیت، زغال سنگ

  • اکتشافات عمومی و تفصیلی مواد معدنی

o اکتشاف ذخایر پلاسری و غیر پلاسری

o برداشت و نمونه برداری از ترانشه ها و چاهک ها و تونل های اکتشافی و رسم پروفیل های مربوط در نرم افزار

o نظارت برعملیات حفاری تعیین نقاط حفاری

o لاگینگ و نمونه برداری از مغزه های حفاری و رسم لاگ مغزه ها در نرم افزار لاگ پلات

  • ارزیابی فنی و اقتصادی و تعیین ذخیره کانسار ها

o برآورد ذخایر معدنی در رده های مرتبط با توجه به مرحله اکتشاف

o بررسی فنی اقتصادی متناسب با فعالیتهای اکتشافی

o تعیین توجیه یا عدم توجیه عملیات

  • قابلیت های تخصصی گروه

o شناسایی کانسار های اپی ترمال، ماسیو سولفید و پورفیری

o اکتشاف لیتیم و سایر عناصر استراتژیک

o اکتشاف کانسار های مرتبط با توده های نفوذی عمیق و نیمه عمیق

o اکتشاف کانسار های مرتبط با توده های نفوذی احیایی

o اکتشاف کانسار های مرتبط با توده های نفوذی اکسیدان

o اکتشاف نیکل، وانادیم ، تیتان و کانی های قلع و تنگستن

o اکتشاف سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

o اکتشاف مواد اولیه سیمان و کاشی گرانیتی

o اکتشاف و بررسی مواد معدنی مورد نیاز در کشاورزی

o تهیه اطلس های اکتشافی شهرستان ها

o برداشت تفسیر و داده های ژئوفیزیک زمینی (شامل روش مغناطیس سنجی، پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه Res & IP)

o مطالعه نمونه های مینرالوگرافی

پیام ها:

loader
لینک های تصویری