محمد جعفری

1396/10/25 تعداد بازدید: 3020
print
محمد جعفری

نام و نام خانوادگی: محمد جعفری

سمت: رئیس اداره اکتشافات غیرفلزی

سابقه فعالیت: فروردین ماه 1380 تا کنون

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن :دانشکده فنی ، دانشگاه تهران( 1376  – 1372)

کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن: دانشگاه صنعتی اصفهان (1379 – 1377)

بررسی پرده‌آب‌بند سد بارزو شیروان ؛پروژه کارشناسی به راهنمایی دکتر فارق‌الحسینی؛1376

مدلسازی معکوس داده‌های ‌IP –RS  کانسار مس شیخ‌عالی؛پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر نادر فتحیان‌پور؛1379

سوابق اجرایی:
1 – کارشناس مسئول فرآوری طلا به روش لیچینگ حوضچه‌ای در  طرح اکتشاف طلا در محدوده معدنی ارغش ـ چشمه زرد  (جنوب نیشابور)؛1382-1380 
2 -کارشناس فرآوری طلا به روش لیچینگ حوضچه‌ای در کانسار طلای گندی (جنوب دامغان؛1383)
3- کارشناس فرآوری طلا به روش لیچینگ حوضچه‌ای در کانسار طلای کرویان (سقز؛ 1383)
4- کارشناس در پروژه‌های اکتشافات ژئوشیمیایی 1:20000  تنورچه ؛کلاته‌تیمور و  بردسکن ؛1383 تا 1385
5 -  کارشناس در پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی برگه 1:100000  سقز ؛1383
6- پیجوئی مواد معدنی در برگه‌های 1:100000 مشهد و طرقبه؛ 1385
7- کارشناس همراه در تهیه نقشه‌های 1:25000 زمین‌شناسی ده‌غیبی و مشهد3؛  1384     
8 - کارشناس در پروژه های اکتشافات ژئوشیمیایی برگه 1:100000  کودکان ؛1387
9 -  کارشناس مسئول در پروژه های اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های 1:100000  بجستان و بالازرد ؛1388
10- کارشناس مسئول در پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی  1:25000  شامکان 1-تجرود،1389
11- کارشناس مسئول در پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی  1:25000  شامکان 2-ریزآب، 1390
12-کارشناس مسئول در پروژه اکتشاف عمومی طلا و آنتیموان حسن‌آباد ؛نیشابور  1385-1387
13– ناظر اکتشافات ژئوشیمیایی برگه 1:100000 جغتای ؛ سال 1386
13-همکاری در طرح اکتشاف طلا در پروژه‌های کرویان،قلقله و خراپه در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی  ؛ 1384-1382
14- کارشناس مسئول در پروژه اکتشاف طلای پلاسری تکنار، 1390
15-انجام اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 100000/1 زدی در کشور تاجیکستان سال 2010 
16- ناظر اکتشافات ژئوشیمیایی برگه 1:100000 قوچان؛ سال 1392
17-کارشناس مسئول پروژه " پی جویی  در پهنه اکتشافی خراسان شمالی"،1395-1394 
18- کارشناس مسئول پروژه " شناسایی و پی جویی در پهنه‌ اکتشافی گناباد "،1396-1395
19-کارشناس مسئول اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های1:100000 امند و غزنین؛ در حال اجرا
سوابق علمی - پژوهشی:
1-بررسی قابلیت استحصال طلا دربخش کم عیارکانسنگ هیرد با روش فروشویی توده ای، محمد جعفری، عقیل اجاقی ، منوچهر اولیاء زاده، بیست‌وسومین گردهمایی علوم زمین؛1383
2-بررسی قابلیت استحصال طلا دربخش کم عیار کانسنگ کرویان سقز با روش فروشویی توده ای، عقیل اجاقی، سید محمد جواد شمسا ، محمد جعفری زنگلانلو، منوچهر اولیاء زاده، بیست‌وسومین گردهمایی علوم زمین؛1383
3-دگرسانی و کانی‌سازی گرمابی رگه‌های کوارتز-آنتیموان ارغش، فرزانه نوری اصل،غلامحسین شمعانیان،بهنام شفیعی،محمد جعفری زنگلانلو، بیست‌وهفتمین گردهمایی علوم زمین؛1388
4-آنالیز چند متغیره داده‌های زمین‌شیمیایی کانسار آنتیموان ارغش، فرزانه نوری اصل،غلامحسین شمعانیان،بهنام شفیعی،محمد جعفری زنگلانلو، نخستین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران،1389
5- آنالیز خوشه‌ای میان‌مرکز فازی (FCMC )یک روش چند متغیره در اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه‌ای، محمد رجائی،محمد شیوا،محمد جعفری، بیست‌ونهمین گردهمایی علوم زمین، 1389
6-The reconnaissance of Gold area Base of Sediments and Heavy Minrales Samples، حسن عزمی ؛محمد جعفری ؛سعید سدید، سی و دومین گردهمایی علوم زمین ،1392
7- Geochemical Exploration in Shalgerd(Sougth of Mashhad)، نازنین گرمابی،خسرو ابراهیمی،علیرضا مظلومی،مسعود همام،محمد جعفری، سی و دومین گردهمایی علوم زمین ،1392
توضیحات تکمیلی:
عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی  در رسته پی‌جوئی و اکتشاف با پایه 1 طراحی و اجرا با شماره عضویت 90277
طراحی؛ نظارت و اجرا چندین پروژه اکتشافی سازمان صمت و نظام مهندسی معدن شامل طلا، مس، سرب و روی ، آهن  و ... در مراحل پیجویی ، اکتشاف عمومی  و تفضیلی
پیام ها:

loader
لینک های تصویری