عملکرد اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

1396/01/29 تعداد بازدید: 5938
print

 ارزیابی عملکرد مجموعه ها و سازمان های بزرگ و کوچک در بازه ی زمانی فعالیت آنها نتایج ثمر بخشی به همراه دارد. مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه ی شمال شرق کشور، به مناسبت های گوناگون عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار داده است تا فرازهای آتی خود را از گذر نگرش صحیح و نقادانه به گذشته، هدف گذاری بهتر را تبیین کند.

روندشکل گیری، رشد و هدایت این مرکز، بر پایه ی دقت نظر و هوشمندی های ممتازی بنا شده است، به گونه ای که بتواند به صورت مجموعه ای موزون و هماهنگ، به تلاش خود در راه تولید اطلاعات پایه ی زمین شناسی در منطقه ی شمال شرق کشور، ادامه دهد. از مهم ترین ویژگی های مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• هدف داری و هوشمندی در مدیریت این مجموعه
• علاقه و مسئولیت پذیری کارشناسان مرکز
• تلاش در استفاده ی هر چه بیشتر از علوم روز و فن آوری های کارآمد در مطالعات در دست انجام
• تجهیز بخش های مختلف با جدیدترین امکانات و فراهم آوردن فرصت های مناسب برای آموزش های نظری و عملی
• معرفی توانمندی های مرکز به سایر دستگاه های اجرایی استان و تبیین اهمیت و جایگاه سازمان در مطالعات علوم زمین
• جذب نیروهای جوان و متخصص در رشته های متفاوت و همزمان ایجاد فضای اداری و آزمایشگاهی مناسب با وظایف حاکمیتی سازمان
 اما آنچه بالندگی و شکوفایی این مرکز تحقیقاتی را دو چندان کرده، شور و اشتیاق کارکنان در انجام فعالیت های گروهی است، همراه با  لطف و عنایت پروردگار یگانه. از این رو حاصل کار همکاران مجموعه ای پویا، متفاوت، باانگیزه و در عین حال برخوردار از وحدت رویه در رسیدن به هدف بوده است و این همه را تلاشی سترگ در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور می دانند.
در حوزه ی عملیاتی و فنی در نگرشی کلان به عملکرد این مرکز، اتمام کار تهیه ی نقشه های زمین شناسی در مقیاس 1:100000 و آغاز تهیه ی 35 نقشه 1:25000 زمین شناسی کاربردی تا سال 1395 انجام داده پروژه اکتشافی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی؛ توسعه ی زیربنایی بخش ژئوماتیکس جهت انجام مطالعات GIS و دورسنجی؛ افزایش کارایی آزمایشگاه باکمک دستگاه هایی جهت آنالیز عناصر فرعی؛ بخشی از فعالیت های این مرکز طی سال های اخیر بوده است.
اکنون که در دهه ی سوم تاسیس اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه ی شمال شرق کشور قرار داریم، امیدوار است در پرتو الطاف الهی، هم افزایی تجربیات گرانسنگ گذشته و اراده های نو، آینده ای روشن تر و پربارتر پیش رو داشته باشیم. انشاا…
در فرآیند توسعه مرکز منطقه ی شمال شرق پاره ای عناصر نقش محوری داشته اند که از جمله می توان به برنامه  محوری، تاکید بر تربیت نیروی انسانی کارآمد، انجام کار گروهی، پی گیری مستمر در تحقق هدف گذاری امور، رعایت اصل هماهنگی و همگرایی در مجموعه و  ایجاد ارتباط منطقی با سازمان مرکزی اشاره کرد.
به موازات این تلاش و کوشش همه جانبه، فکر ایجاد فضای اداری و آزمایشگاهی متناسب با اهداف بلند مدت سازمان در منطقه ی شمال شرق کشور از محورهای عمده در عملکرد دهه گذشته این مرکز می باشد. هرچند سنگ بنای ایجاد فضای اداری مطلوب در دهه اول فعالیت نهاده شد اما شکوفایی و به ثمر رسیدن آن در دهه دوم فعالیت، تحقق یافت. این مهم در قالب پروژه احداث مرکز تحقیقات زمین شناسی در مشهد و در فاصله سال های 1378 لغایت 1382 اجرایی گردید که علیرغم کمبود امکانات و اعتبارات، در نوع خود از سرعت اجرایی بالایی برخوردار بود و در زمان خود در دوره ای کمتر از نصف عمر متوسط اجرای طرح های عمرانی پایان یافت. این پروژه با زیربنای افزون بر 4200 متر مربع فضای اداری و آزمایشگاه ها و حدود 2000 متر مربع فضای سبز، محیط بسیار مناسبی برای فعالیت کارشناسان و پی ریزی مراحل توسعه ی این مدیریت از نظر کمی و کیفی فراهم آورد. دقت در اجرای این پروژه از نقطه نظر فنی و استفاده ی بهینه از امکانات و اعتبارات از ویژگی های بارز این پروژه می باشد. با فراهم شدن فضای اداری مناسب  و افزایش سرانه کارکنان و کارشناسان ، پیش بینی فضاهای عمومی، تخصصی، شکوفه های نو در گلستان کار و تلاش جوانه زد و به همت کارشناسان و مدیریت مرکز، بالنده و بالنده تر شد، به طوری که پس از سالها تلاش و پیگیری در سال 1387 با مصوبه هیئت محترم وزیران در سفرهای استانی کلنگ احداث اولین پارک موزه علوم زمین کشور با مساحت 000 10 متر مربع فضا و حدود 1600 متر مربع زیربنا زده شد و در قالب یک کار هماهنگ و تخصصی این پروژه هم اکنون با بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی نویدبخش ایجاد یک موزه تخصصی و زمینه ساز ایجاد بزرگترین مرکز مستندات علوم زمین کشور را در سال آینده می باشد. همچنین ساخت بیش از 1000 متر مربع فضای نگهداری نمونه های زمین شناسی و اکتشاف در منطقه شمال شرق کشور تکمیل کننده این مرکز علمی و تحقیقاتی می باشد.
مرکز مشهد با جذب و آموزش نیروی انسانی در گرایش های متعدد و مرتبط، کسب آموزه های میدانی و سازماندهی مطلوب امور، فرایند توسعه خود را به گونه ای نسبتا پایدار درآورده که این همه، سبب ساز شکل گیری مراحل کامل تری از توسعه در این مرکز شده است.
اکنون حوزه ی گسترده ی خدمات فنی این مرکز شالوده ای است از:
• بررسی های زمین شناسی در مقیاس های متفاوت
• ‌تحقیقات موضوعی در رشته های مختلف علوم زمین
• عملیات اکتشافی از ناحیه ای تا موضوعی، سطحی یا تحت الارضی، فلزی یا غیر فلزی‌
• مدیریت اطلاعات مکانی (GIS) و پردازش داده های ماهواره ای در زمینه های مختلف
• موزه و مستندات علوم زمین
• خدمات‌ آزمایشگاه های شیمی، سنگ شناسی و فسیل شناسی
• تعامل گسترده با دستگاه های اجرایی در استان های خراسان رضوی،‌ شمالی و جنوبی‌
• شرکت درکمیسیون های تخصصی وابسته به دستگاه های اجرایی‌
• رشد کمی و کیفی کارگروه های تخصصی
بدین ترتیب در یک جمع بندی، در فعالیت های مرکز مشهد، تاکید بر نقش نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل تحول و توسعه در گام نخست و ایجاد فضای مناسب با این انگیزه های بلند، در گام دوم بوده است.
پیام ها:

loader
لینک های تصویری