سیزدهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

1400/07/11 تعداد بازدید: 1949
print
سیزدهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

- زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت کانسارهای مس رسوبی در خراسان جنوبی

- خودساماندهی در تابع فعالیت ذخایر بروندمی کالامین

- مروری بر تحول سیال و ته نشینی کانه در کانسارهای فلوریت دار با سنگ میزبان رسوبی

- کانی شناسی و ژئوشیمی کانی آمفیبول پنجره ای رو به شرایط فیزیکوشیمیایی توده های نفوذی غرب یزد

- استفاده از زنجیره بلوکی و ارزهای دیجیتال برای ایجاد ارزش افزوده در زمین شناسی اقتصادی

- مطالعات زمین شناسی و دگرسانی زیرسطحی در محدوده مس طلای پورفیری همچ، بلوک لوت (خراسان جنوبی بیرجند)

- مطالعات زمین شناسی و پتروگرافی زیرسطحی در محدوده مس طلای پورفیری هَمِچ، بلوک لوت (خراسان جنوبی بیرجند)

- زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی چنار، شرق کاشمر

- کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار کائولن چنار، شرق کاشمر

- پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ میزبان ماسه سنگی در منطقه اکتشافی مس امیرآباد، شمال غرب نیشابور

- زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی مس امیرآباد، شمال غرب نیشابور

- زمین شناسی، کانی سازی و پردازش داده های آستر در منطقه اکتشافی طلای ده سلم، بلوک لوت

- زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی سازی در رخداد معدنی مس آرک، شمال غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی

- مطالعه زمین دماسنجی ذخایر سرب روی باریت نیزار در پهنه فلززایی -ملوند، شمال شرق طبس، استان خراسان جنوبی

- زمین شناسی، کانی سازی و دگرسانی اندیس معدنی چاه میخ، جنوب غرب بیرجند، خراسان جنوبی

- زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی واحدهای آذرین ترشیری منطقه چاه میخ (جنوب غرب بیرجند)

- نگرشی بر تیپ کانسارهای طلا در ایران

- پتانسیل یابی منابع سنگ آهن در محدوده حنار (جنوب بیرجند)

- مطالعه آلتراسیونها و بررسیهای کانی شناختی در محدوده پلی متال مورتیغ با استفاده از تصاویر استر و سنتینل

- پردازش سنجنده استر و انطباق آن با داده های زمینی در منطقه اکتشافی ابوالخازن، شمال غربی فردوس

- تفکیک پیکسلهای ناخالص طیفی با استفاده از الگوریتم های SI و SAM با استفاده از داده های استر

- پتانسیل سنجی پرلیت با استفاده از داده های سنجنده استر در جنوب غرب خواف، شمال بلوک لوت

- شناسایی آنومالی های ژئوشیمیایی سرب و روی در منطقه ی ازبکوه طبس، با استفاده از روش های آنالیز فاکتوری و آماری کلاسیک

- بررسی تأثیر اختلاط جوامع زمینه و آنومالی بر عملکرد روش آماره U

- استفاده از روش درون یابی شبکه ای، آماره U و هندسه فرکتال برای مدل سازی شکل حوضه آبریز و پردازش نمونه های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای

- تفکیک آنومالی ژئوشیمیایی مس به روش فرکتالی عیار تعداد در رسوبات آبراهه ای قائن

- اکتشاف ذخایر آهن در ناحیه سنخواست درمقیاس محلی با استفاده از روش های ژئوشیمی

- پتروژنز سنگهای آتشفشانی منطقه بیژائم (خاور بیرجند) بر پایه شیمیکانی ها

- شیمی کانیها و تعیین دمای تشکیل اسکارن منطقه دزگ، جنوب غرب حاجی آباد، شمال بیرجند

- مطالعه پتروگرافی و جایگاه تکتونیکی آندزیت های غرب تربت حیدریه

- زمین شناسی، سازوکار تشکیل و ژئوتوریسم آندزیت های منشوری غرب تربت حیدریه

- بررسی زمین شناسی، سنگ شناسی و ژئوشیمی آداکیتهای سبزوار

- شیمی کانی و محیط تشکیل کروم اسپینل موجود در پریدوتیت های مسیح آباد (شمال شرق میامی)

- مطالعات سنگ نگاری، کانی شناسی و دگرسانی سنگهای آتشفشانی در منطقه گرازی، جنوب غرب خواف، استان خراسان رضوی

- بررسی زون های آلتراسیون در سنگ های آتشفشانی منطقه چنار (غرب تربت حیدریه، استان خراسان رضوی)

- تاثیر نانو ذرات مسکویت بر جذب عناصر سنگین مس ( Cu (، کادمیوم ) Cd ) در آلودگی های زیست محیطی

- بررسی عملکرد تمامی سلول های فلوتاسیون ستونی یک کارخانه زغالشویی در انواع زغال خوراک

- تاثیر نوع کف ساز بر عملکرد فلوتاسیون نمونه های زغالسنگ دارای محتوی خاکستر مختلف

- امکان سنجی واحدهای فرآوری سیار برای معادن مس در استان خراسان جنوبی

- بهینه سازی فلوشیت واحد فرآوری آندالوزیتهای نهبندان، استان خراسان جنوبی

- استفاده از هوش مصنوعی در تهیه نقشه های پتانسیل معدنی: چالش ها و راهکارها

- تفسیر دو بعدی داده های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی به منظور بررسی کانی سازی مس در محدوده معدن نسیم (بردسکن خراسان رضوی)

- مدل آنالیز فاکتور در سیستم عددی بسته: یک مطالعه مقایسهای برای بررسی اثر آنالیز دادهه ای ترکیبی در آشکارسازی سیگنالهای ژئوشیمیایی

- مطالعه دینامیک مولکولی (MD) اثر اکسیدهای فلزی بر ویژگی مکانیکی شیشه

پیام ها:

loader
لینک های تصویری