پروژه های جاری اداره ژئومتیکس

1400/08/09 تعداد بازدید: 2383
print

 مهمترین پروژه های اداره ژئومتیکس در سال 1400

 

اداره ژئومتیکس در سال 1400 با برنامه ریزی که توسط مدیریت محترم منطقه شمال شرق صورت گرفت، تمرکز ویژه خود را بر ساماندهی حجم قابل توجه اطلاعات مکانی موجود و تهیه بایگانی کاربردی و پویا اطلاعات قرار داده است.

در این راستا، با توجه به اهمیت و ارزش داده های ژئوشیمیایی در مطالعات و برنامه ریزی های اکتشافی و زیست محیطی و نیز تعدد پروژه های اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایی 1:100000 انجام گرفته در پهنه منطقه شمال شرق، ساماندهی این اطلاعات در اولویت فعالیت ها قرار گرفت.

 

الف - پروژه رقومی سازی و ساماندهی اطلاعات ژئوشیمیایی سیستماتیک 1:100000، که از اهداف این پروژه به موارد زیر می توان اشاره کرد:

1. گردآوری اطلاعات و گزارشات بیش از یکصد گزارش اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک

2. یکسان سازی فرمت اطلاعات در قالب استاندارد سامانه متمرکز اطلاعات مکانی (GDMS)

3. رفع خطاهای داده ای

4. تهیه گزارش وضع موجود اطلاعات و نواقص

5. یکپارچه سازی لایه های اطلاعاتی به تفکیک عناصر هدف جهت برنامه ریزی های اکتشافی

 

 گفتنی است که در حال حاضر اطلاعات مورد نیاز پهنه اکتشافی خراسان جنوبی تهیه و تحویل گردیده و لایه های اطلاعاتی مورد نیاز معاونت اکتشاف از کل منطقه شمال شرق در حال تهیه و تحویل می باشد.

 

ب پروژه ساماندهی اطلاعات نقشه های زمین شناسی رقومی:

هدف از اجرای این پروژه تهیه یک بایگانی متمرکز و شفاف از اطلاعات رقومی نقشه های زمین شناسی در مقیاس های 1:250000 ، 1:100000 و 1:25000 است که ضمن بازبینی مجدد اطلاعات و رفع خطاهای سیستماتیک نظیر مختصات مکانی، خطاهای رقومی سازی، نواقص اقلام اطلاعات توصیفی و دیگر خطاهای ممکن، امکان دسترسی آسان کارشناسان داخل سازمان و نیز فروش اطلاعات را فراهم نماید.

 

ج - تهیه آرشیو اطلاعات مکانی در محیط GIS:

راه اندازی زیرساخت IT و نرم افزارهای GIS مورد نیاز در قالب سرور متمرکز اطلاعات مکانی در مدیریت مرکز مشهد زمینه لازم جهت تهیه آرشیو متمرکز اطلاعات مکانی را فراهم نموده است. به گونه ای که علاوه بر آرشیو نقشه ها، لایه های رقومی و اسناد و گزارشات مرتبط با نقشه ها این امکان برای کارشناسان اداره ژئومتیکس و معاونت زمین شناسی فراهم شده است که همزمان با تولید نقشه ها، نسبت به ثبت و ذخیره سازی لایه های مکانی رقومی در نرم افزار GIS و پایگاه داده مکانی متمرکز اقدام نمایند.

در این سامانه کارشناسان زمین شناسی علاوه بر دسترسی به اطلاعات نقشه خود، در صورت نیاز می توانند اطلاعات نقش های مجاور که همزمان در حال تهیه هستند را نیز مشاهده نمایند و هماهنگی لازم بین پروژه های منطقه ای فراهم آید.

همچنین در این سامانه امکان تولید سرویس های تحت وب از لایه های اطلاعات مکانی و نقشه ها نیز فراهم شده است تا دسترسی امن کارشناسان به این اطلاعات تسهیل گردد.

 

د - پروژه بانک اطلاعات خدمات علوم زمین:

با توجه به نیاز این مدیریت به ساماندهی بانک های اطلاعاتی در یک بستر مناسب و پایدار با همکاری واحد فناوری اطلاعات،  اولین سرور بانک اطلاعات اوراکل با امکان برنامه سازی و تولید فرم های مورد نیاز راه اندازی گردید. در اولین اقدام نیز بانک اطلاعات خدمات آزمایشگاه علوم زمین در این بستر در حال تولید و تست آزمایشی می باشد که امید است با راه اندازی کامل، دسترسی به داده های و تولید گزارشات متنوع از نتایج آنالیز نمونه های داخلی و ارجاعی و نیز تسهیل امور خدمات این آزمایشگاه را فراهم نماید. در این خصوص همکاری فعال اداره محترم آزمایشگاه شیمی نقش بسزایی داشته، که موجب تشکر و تقدیر می باشد.

 

اداره ژئومتیکس با رسالت صیانت از اطلاعات مکانی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده بخش های مختلف علوم زمین در داخل و خارج از مرکز، اقدامات موثری را آغاز نموده است. امیدواریم با حمایت بیشتر مدیریت محترم مرکز و سایر معاونین و مدیران زیرمجموعه این مهم هر چه سریعتر محقق گردد.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری