پیک خبری 1، مقدمه

1396/03/31 تعداد بازدید: 2921
print
پیک خبری 1، مقدمه

فعالیت یک مجموعه علمی- تحقیقاتی که از مبانی نظری قوی و مستحکم آغاز و در عرصه های میدانی شکوفا شده است، همواره نیازمند پویش ره یافت نو و دست یازی به چشم اندازهای جدید می باشد. این مهم به ویژه در سازمانی که به عنوان یک مجموعه منحصر به فرد عهده دار تولید اطلاعات پایه می باشد از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از طرفی نیازهای رو به رشد جوامع همواره تعاریف جدیدی از شیوه های کاری را سبب می شود که تکیه بر روال های تکراری و عدم توجه به شرایط جدید آنها، تامین نیازهای آیندة کشور را با اما و اگر جدی مواجه می سازد. مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقة شمال شرق، با توجه به مطالب پیش گفته و آگاهی از پتانسیل نیروهای انسانی متخصص و علاقمند خود، در راستای پرکردن برخی خلا های موجود در حوزه های کاری مختلف و ایجاد سازوکاری کارآمد، تلاش نموده است تا با سازماندهی نیروهای فنی و تخصصی در قالب کارگروه های تخصصی به این نیازها پاسخ دهد. این کارگروه ها بیشتر ماهیت موضوعی دارد تا ساختاری و بر آن است تا با تشریک مساعی همکاران سطح و سطوح بالاتری از کارآمدی و توسعه ی کیفی را تجربه نماید. خوشبختانه پس از طی حدود یک سال تجربه کارگروه ها و بر اساس نتایج به دست آمده و ارزیابی های بعمل آمده نیروها مجدداً در قالب کارگروه های تخصصی از قبل موجود و بعضا" جدید سازماندهی شدند. این رویکرد به نحوی است که کارشناسان مرکز، علاوه بر انجام وظایف محوله و تعریف شده بر اساس نمودار سازمانی، در یک یا چند کارگروه نیز فعالیت می نمایند، تا با هم افزایی هر چه بیشتر، افق های جدیدی از توفیق را کسب نمایند.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری