پیک خبری 1، کارگروه برنامه ریزی و امور زیربنایی

1396/03/31 تعداد بازدید: 2716
print
پیک خبری 1، کارگروه برنامه ریزی و امور زیربنایی

برنامه ریزی و امور زیربنایی/ انگاره ها و مبانی: 

برنامه ریزی همواره نقش بسزایی در پیشبرد یک مجموعه دارد. این مهم در سازمان های علمی و تحقیقاتی از اهمیت دوچندان برخوردار است. مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در حقیقت پیشرفت خود را مدیون برنامه ریزی مستمر و پیگیری های مجدانه بوده و می باشد. در راستای تضمین تداوم این روند و بنا به مصوبات شورای برنامه ریزی و هماهنگی امور مرکز در گام نخست این کارگروه را با هدف تمرکز برنامه ریزی با حضور مسئولان بخش ها سازماندهی نمود. پس از یک سال کار و تجربه، اینگونه به نظر آمد که ترکیب یاد شده ی فوق بسیار شبیه شورای برنامه ریزی و هماهنگی شده است. از آن گذشته تعدد اعضاء در بسیاری موارد، انسجام مورد انتظار را فراهم نمیکرد، لذا با ارزیابی مجدد اهداف ترکیبی که بیشترین درگیری اجرایی را دارند به عنوان اعضای جدید در نظر گرفت. 
تمامی تلاش و همت این گروه در راستای بستر سازی توسعه ی مرکز و تامین زیرساخت ها و نیز رفع موانع پیشرفت مرکز می باشد.

اهداف:
 • کمک به شورای برنامه ریزی و هماهنگی امور مرکز در هدایت برنامه های کلان مرکز
 • پیگیری تامین، دریافت و هزینه کرد درست منابع اعتباری به عنوان موتور اصلی حرکت و پیشرفت امور
 • ارائه ابتکارات لازم در توجه افکار عمومی و نیز مسئولان ملی و منطقه ای به برنامه های مرکز و سازمان مرکزی
 • همفکری در جهت حل مشکلات فراروی مرکز
 • پاسخ به امور ارجاعی از شورای برنامه ریزی مرکز
 • کمک به حل مشکلات سایر کارگروه ها که به نحوی از انحاء به برنامه ریزی مربوط می شود.
 • همکاری در تدوین برنامه سالانه مرکز
 • نظارت بر حسن اجرای مفاد موافقت نامه های استانی و ملی در حیطه ی ماموریت مرکز 
مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 93:
 • کمک به راهبری برنامه های مهم مرکز
 • تبیین نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی و نظارت بر حسن اجرای امور
 • پیگیری تقویت اعتبارات طرح ها
 • پیگیری دریافت سهم مطلوب تری از اعتبارات ملی
 • تشکیل جلسات کاری با حضور اعضاء
 • اتخاذ تدابیر لازم در حل مشکلات همکاران در حد امکانات موجود
 • ارتباط مطلوب و منطقی با مسئولان استان
تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader
لینک های تصویری