پیک خبری 3، کارگروه پژوهش و انتشارات علمی

1396/03/31 تعداد بازدید: 2806
print
پیک خبری 3، کارگروه پژوهش و انتشارات علمی

مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم 93

کارگروه پژوهش و انتشارات در طی سه ماهه چهارم 1393چهار جلسه  با حضور اعضای کارگروه برگزار نموده است و علاوه بر آن حضوری فعال در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری داشته است.
مهمترین مباحث مطرح شده:
1- بررسی ساماندهی مراجعین به بخش های مختلف سازمان و ارجاع آن به کارگروه ارتباطات، آموزش و اطلاع رسانی 
2- بحث و بررسی در مورد امکان برگزاری مراسمی در هفته پژوهش
3- ارائه دستاوردهای پژوهشی همکاران بخش های مختلف در یک نشست جداگانه
4- بحث و بررسی در مورد چگونگی شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش از لحاظ محتوایی
5- بررسی طرح های پژوهشی ارائه شده از طرف همکاران به کارگروه
6- بررسی اولویت های پژوهشی مرکز در سال آینده
مهمترین تصمیمات گرفته شده:
1- برگزاری نشست ارائه دستاوردهای پژوهشی همکاران در تاریخ 26/9/93 با حضور اعضای محترم مرکز.
2- حضور فعال در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و ارائه مهمترین گزارشات و کارهای تحقیقاتی یک سال گذشته در این نمایشگاه.
3- بررسی طرح های پژوهشی همکاران و انعکاس پیشنهادات و نظرات اعضای کارگروه  جهت ارتقای سطح طرح ها به کارشناسان پیشنهاد دهنده طرح.
4- اعلام اولویت های پژوهشی مرکز در سال آینده  به سازمان مرکزی.
4- شناسایی مزایای نسبی و اولویت های پژوهشی منطقه شمال شرق.
5- ساماندهی کارهای پژوهشی که توسط همکاران به صورت خودجوش شروع شده است.
5- پس از انجام اولویت بندی ها، امکان سنجی در مورد امضای تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بررسی گردد.
همچنین اعضای این کارگروه جهت شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری فعالیت قابل ملاحظه ای داشته اند که از جمله آن می توان به موارد زیر 
اشاره نمود:
1- جلسه حضوری و دیدار با آقای مهندس عباسپور معاونت پژوهشی استانداری
2- نشست و برنامه ریزی جهت هفته پژوهش و فناوری
3- هماهنگی و شرکت در جلسه توجیهی در محل آمفی تئاتر نمایشگاه بین المللی
4- تحویل گرفتن غرفه و انتقال وسایل به محل غرفه 
در طول مدت نمایشگاه علاوه بر دبیر کارگروه پژوهش که مسئول غرفه سازمان در نمایشگاه بود ریاست محترم سازمان آقای مهندس روشن روان و آقایان دکتر طاهری،  مهندس رکنی و دکتر طاهرپور از اعضای کارگروه پژوهش در نمایشگاه حضور به هم رساندند. در طول برگزاری از اطلس جلبک های کپه داغ که توسط آقای دکتر طاهرپور از اعضای کارگروه پژوهش تهیه شده بود با حضور مسئولین محترم رونمایی شد.
 
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری