پیک خبری 3، کارگروه ژئوشیمی تحقیقاتی و استاندارد سازی روش ها

1396/03/31 تعداد بازدید: 2804
print
پیک خبری 3، کارگروه ژئوشیمی تحقیقاتی و استاندارد سازی روش ها

مهم ترین فعالیت های سه ماه چهارم 93

 • شرکت در شورای معاونین سازمان مرکزی و ارائه گزارش.
 • تهیه فصل های ژئوشیمی و زمین شناسی گزارش پایانی طرح ژئوبوتانی و بررسی آن.
 • تکمیل فصل آماده سازی و آنالیز نمونه ها برای گزارش نهایی.
 • تحلیل داده ها در نرم افزار  SPSS.
 • ادامه کار روی ترجمه و ویرایش کتاب .Trace element in soil and plants
 • تهیه گزارش کاربرد کروماتوگرافی در علوم زمین. 
 • تهیه و تدوین گزارشی از بخش های مختلف طرح "مطالعات ژئوشیمی منطقه کاشمر- بردسکن با نگرش ویژه بر ژئوبوتانی و گیاهان دارویی". 
 • در نسخه پیش این پیک خبری اشاره شد که هر یک از اعضاء کارگروه شروع به تهیه و تدوین بخش های مختلف طرح کردند. در حال حاضر گزارش بخش های مختلف این طرح توسط هر یک از اعضاء کارگروه تهیه  و در حال بررسی است. گزارش بخش آماده سازی و آنالیز نمونه ها و گزارش بخش های ژئوشیمی و زمین شناسی تهیه شده است وگزارش بخش معدنی طرح در دست ویرایش می باشد.
 • تهیه مقاله ای در خصوص ژئوبوتانی منطقه چلپو جهت چاپ در مجله های معتبر
 • در واقع این کارگروه نوشتن مقاله ای در خصوص ژئوبوتانی منطقه چلپو را شروع کرده است که این مقاله شامل سه بخش عمده چون معرفی منطقه از نظر ویژگی های زمین شناسی و جغرافیایی، معرفی منطقه از نظر پوشش گیاهی و طیف تاثیرات عناصر در منطقه و همچنین به معرفی گیاه اسپرولا و اینکه این گیاه در زمینه پالایش و پاکسازی محیط کاربرد دارد می توان اشاره ای کرد.

 • ترجمه کتابTrace element in soil and plants .
 • در طی سه ماه چهارم حدود 100 صفحه از آن توسط اعضاء کارگروه ترجمه شده است. و بخشی از ترجمه ها در حال ویرایش می باشد.
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری