پیک خبری3، کارگروه راهبرد اکتشاف کانی های غیرفلزی

1396/03/31 تعداد بازدید: 2848
print
پیک خبری3، کارگروه راهبرد اکتشاف کانی های غیرفلزی

مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم 93

  • برگزاری سه جلسه کارگروه 
  • مهم ترین فعالیت های این کارگروه در سه ماهه پایانی سال در محورهای ذیل خلاصه می شود:
الف : آهک، دولومیت، ولاستونیت  و کاربردها
در این مطالعه آهک ، دولومیت و ولاستونیت از پیدایش تا کاربردها و مصارف و بالاخره نوع و میزان مصارف در دنیا مورد بحث وبررسی قرارگرفته است این کانی ها به علت گستردگی حجم ذخایر و نیز تنوع مصارف و کاربردها در بین کانی های غیر فلزی ازجایگاه ویژه ای برخوردارند که تحقیق و مطالعه زنجیره فعالیت بر روی این مواد معدنی از اکتشاف تا فراوری می تواند در گشودن افقهای جدید و توسعه کار آفرینی و تولید موثر باشد.
 
 
ب: سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی 
سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در بین مواد معدنی غیر فلزی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است که در این مطالعه سعی شده است به ظرفیت و توانمندی کشور و به خصوص استان پرداخته شود و با معرفی پتانسیلها و ظرفیتهای بالفعل استان خراسان رضوی پیشنهاداتی برای ادامه فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری مناسب تر این ذخایر ارائه گردید.
 
 
 
ج: نگاهی نو به آرسنیک و اهمیت اقتصادی آن 
آرسنیک از شبه فلزاتی است که علیرغم پتانسیل خوب در این استان ، تا کنون تنها از جنبه زیست محیطی و مخاطرات زمین پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است و علیرغم قیمت جهانی مناسب و کاربردهای فراوان ، در راستای بهره برداری و فراوری و صادرات آن فعالیت قابل توجهی نگردیده است. در این بررسی ضمن اشاره به توانمندیهای استان و تاریخچه کارهای قبلی، پیشنهاداتی در خصوص  مطالعات آتی این کارگروه جهت تبین هرچه بهتر وضعیت این ماده معدنی مطرح گردید. که این کارگروه  در آینده به این موضوع خواهد پرداخت.
 
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری