کارگاه آماده سازی نمونه های زمین شناسی و اکتشاف

1396/01/29 تعداد بازدید: 6187
print

مرکز منطقه شمال شرق سازمان زمین شناسی و  اکتشافات معدنی کشور به یکی از بهترین کارگاه های آماده سازی نمونه های زمین شناسی و اکتشافی مجهز گردیده است. در این کارگاه که در سال های اخیر با ساخت و تجهیز ساختمان جدید شکل متفاوتی به خود گرفته شامل تجهیزات لازم برای مراحل مختلف آماده سازی نمونه های سنگ و کانی می باشد.

در این کارگاه خدمات آماده سازی نمونه شامل موارد ذیل انجام می گیرد:
 • خردایش نمونه های سنگی
 • نرمایش نمونه های خرد شده
 • تقسیم و بسته بندی نمونه های پودر
 • تهیه برش از مغزه های حفاری
 • تهیه برش از نمونه های سنگی
 • تهیه مقاطع نازک و نازک صیقلی
 • تهیه مقاطع صیقلی
 • آماده سازی نمونه های رسوب رودخانه ای
 • انواع سنگ شکن جهت خردایش نمونه های سنگی
 • دستگاه آسیاب جهت نرمایش نمونه های خرد شده
 • دستگاه برش نمونه های مغزه حفاری
 • تقسیم و بسته بندی نمونه های پودر جهت ارسال به آزمایشگاه
پیام ها:

loader
لینک های تصویری