طرح اکتشاف مواد معدنی در استان های خراسان

1395/11/20 تعداد بازدید: 9409
print
طرح اکتشاف مواد معدنی در استان های خراسان

دستاوردهای طرح اکتشاف مواد معدنی در استان های خراسان

سال  95-86

توسط: حسن عزمی

گستره خاوری و شمال خاوری ایران زمین، از شمال به سوی جنوب، در بردارنده محدوده های ساختاری- رسوبی گوناگونی است که افزون بر ویژگی های زمین شناسی متفاوت، زمینه ساز توان معدنی بالا و ارزشمندی شده است. تهیه نقشه های زمین شناسی 1:250000 در پوشش کشوری و تهیه نقشه‌های زمین شناسی و اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای در مقیاس 1:100000 در تمامی مناطق اولویت‌دار، مستندات علمی گسترده ای را مبنی بر توان معدنی بالای این گستره مهم فراهم آورده است. 

ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در توسعه استان، محدودیت منابع آب در توسعه اقتصاد مبتنی بر کشاورزی منطقه و ملاحظات متعدد دیگر از جمله ایجاد اشتغال مولد همه و همه مسئولان استان خراسان رضوی را بر آن داشت تا با هدف تسریع در استفاده از نظر ظرفیت های توسعه استان "طرح اکتشاف مواد معدنی در استان خراسان رضوی" به عنوان طرح نمونه کشور به شماره مصوبه 8247/34871 به تاریخ 1385/2/2 تصویب گردید. در راستای انجام مراحل قانونی به ویژه اخذ مجوز کمیسیون ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه این طرح به عنوان "طرح اکتشاف مواد معدنی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی" توسعه و تعمیم یافت و سرانجام در تاریخ 86/9/3 پس از طی مراحل قانونی با مجوز شماره 114206-82 به تصویب کمیسیون ماده 32 رسید. نظر به تاریخ این مصوبه و فرصت محدود در آن زمان پیش بینی اعتبارات مالی طرح به سال 1387 موکول گردید.

در راستای تمرکززدائی و به منظور سرعت بخشیدن به اجرائی شدن طرح، ریاست محترم وقت سازمان، راهبری امور مربوط به اجرای طرح را به اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق کشور ابلاغ نمودند. خوشبختانه با عنایت به توان کارشناسی موجود، توانایی انجام مطالعات و اکتشافات ناحیه ای و موضوعی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، فرایند پیگیری امور عملیاتی با تشکیل کمیته راهبردی طرح و تدوین اولویت های اکتشافی مورد نظر به سرعت انجام پذیرفت و تعداد 18 پروژه به عنوان اولویت اول و مابقی پروژه‌ها در سال های بعدی در دستور کار قرار گرفت که شامل طیفی از پروژه های اکتشافی در مراحل شناسائی، پی جوئی و اکتشاف عمومی می شود. خوشبختانه با روحیه حاکم بر این مجموعه و اعتقاد راسخ به نتیجه‌گرائی تعداد 39 گزارش نهایی و چاپی و تعداد 5 گزارش تا پایان سال 96 چاپ خواهد شد. و تمامی گزارشات این طرح تا پایان سال 1396 به چاپ خواهد رسید. توجه به برنامه زمان‌بندی و اهتمام کارشناسان مسئول پروژه سبب شد تا در فاصله زمانی نسبتاً کوتاه نتیجه بررسی‌های پیش‌بینی شده در قالب گزارشات متنوع تدوین شود. که به شرح و دستاورد آن ها می پردازیم.

گزارشات چاپ شده طرح

 

مهمترین دستاورد ها:
1- کشف یک تن طلا در منطقه بردسکن و واگذاری به بخش خصوصی
2- شناسایی مواد معدنی با ارزش طلا، مس و سرب و روی... در شهرستان‌های بجستان، خواف، کاشمر، نیشابور، بردسکن، نهبندان
3- شناسایی و تعریف  هفت پروژه اکتشاف عمومی و تفصیلی طلا، مس در ناحیه کبودان بردسکن
4- تهیه گزارشات شهرستانی از زمین شناسی و پتانسیل‌های معدنی آن‌ها جهت تصمیم‌گیری‌های استانی و شهرستانی
5- انجام 4000 مترحفاری های رضایت بخش در مناطق بردسکن، بجستان،خواف و هیرد تارگت 4 
6- شروع پی جویی عناصر استراتژیک مانند لیتیم
این نگاه گذرا به این طرح مهم نشان می‌دهد که توجه به مسئولیت‌های مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده و همزمان، توجه به فرهنگ اطلاع رسانی می‌تواند دستاوردهای بسیار مطلوبی داشته باشد.
پیام ها:

loader
لینک های تصویری