تهیه نقشه های زمین شناسی 1:50000

1400/07/25 تعداد بازدید: 4309
print
تهیه نقشه های زمین شناسی 1:50000

پروژه های جاری اداره زمین شناختی

 

مقیاس

محدوده تحت پوشش

تعداد برگه در حال تهیه

وضعیت درصد پیشرفت

توضیحات

1:50،000

خراسان رضوی -شمالی

نقشه اریان، البلاغ، چاه تلخ، اوندر

30

با پوشش3/000  کیلومترمربع

 

پروژه های جاری اداره مخاطرات زمین شناختی

 

مقیاس

محدوده تحت پوشش

وضعیت درصد پیشرفت

توضیحات

1:250000

نقشه زمین شناسی مهندسی بجنورد

70

 

 

پایش فرونشست دشت های استان با امکان ارائه در سامانه برخط وب جی ای اس

35

 

 

ارتقا سامانه بر خط ریزپهنه بندی لرزه ای، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک شهر مشهد با قابلیت نمایش سه بعدی

30

 

استانی

شش دشت بحرانی (تربت جام- فریمان-کدکن- فیض آباد- بجستان و سبزوار)

30

21000 کیلومترمربع

1:50،000

نقشه ژئومورفولوژی کاربردی سبزوار

20

 

1:50،000

نقشه زمین شناسی مهندسی سبزوار

15

 

ملی

تهیه اطلس ملی زمین لغزش ها استان خراسان رضوی و شمالی

10

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری