مریم حسینیون

1396/10/24 تعداد بازدید: 1988
print
مریم حسینیون

 نام و نام خانوادگی: مریم حسینیون

سمت: کارشناس چینه فسیل - اداره موزه و مستندات علوم زمین

سابقه فعالیت: 1369- 1370 (تهران) و 1380 تاکنون (مشهد)

سوابق اجرایی:

عضو کارگروه آموزش، پژوهش و انتشارات علمی، مسئول آموزش، مرداد 1395 تا کنون

عضو کارگروه روابط عمومی، ارتباطات و آموزش، مسئول آموزش، 1391 تا مرداد 1395

عضو کارگروه چینه شناسی پیشرفته، 1391/11/8 تا کنون

عضو گروه موزه وحفظ مستندات علوم زمین، 1391/6/29 تا کنون

عضو کارگروه تشکیل و راه اندازی پارک موزه علوم زمین، فسیل شناس، 89/12/89 تا کنون

مسئول آموزش، 1388/10/15 تا 1399

• انجام مطالعات فسیل شناسی در نقشه های زیر:

ماکو، 1:100000

خوی، 1:100000

مشهد، 1:100000

سفیدسنگ، 1:100000

تربت جام بجنورد، 1:100000

فردوس، 1:100000

مزدوران، 1:100000

پایه، 1:25000، 1387

گرینه، 1:25000، 1387

بالاجوی، 1:25000، بهار 1389

چالباش، 1:25000، اردیبشت 1394

سوابق علمی - پژوهشی:
مطالبی چند درباره رادیولرها، 1372
اهمیت زمین شناسی چرت های رادیولاریتی پالئوزوئیک، 1373
گزارش وضعیت زمین شناسی و اکتشافات افغانستان، 1385
ترجمه یک فصل از کتاب راه اندازی موزه، 1392
معرفی آمونیت های سازند چمن بید در شرق حوضه کپه داغ، سخنرانی، 21 امین گردهمایی علوم زمین
معرفی آمونیت های سازند کشف رود در کپه داغ، سخنرانی، 23 امین گردهمایی علوم زمین
نکاتی چند درباره فسیل ها و پراکندگی آنها در خراسان، سخنرانی، دومین همایش موزه های علمی وتاریخ طبیعی ایران
بیواستراتیگرافی و رسوب شناسی سازند کشف رود درکپه داغ با توجه خاص به فونای آمونیتی، فصلنامه علوم زمین
گفتاری در مورد چگونگی تهیه اطلس آمونیتهای ژوراسیک وکرتاسه، سخنرانی، 1388/2/9
دایناسورها از پیدایش تا انقراض، سخنرانی، 1391/3/18، اداره کل زمین شناسی واکتشافات معدنی شمال شرق
سامانه جامع فسیل شناسی در موزه علوم زمین مشهد پوستر و سخنرانی، 1394، 34 امین گردهمایی علوم زمین
سامانه جامع علوم زمین مشهد، سخنرانی، 95، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق
بررسی آمونیت های ژوراسیک زون ساختاری کپه داغ بر اساس داده های موجود در سامانه جامع فسیل سخنرانی، 1396، نخستین کنگره ی بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار
اطلس آمونیت های ژوراسیک، 534 صفحه، 1394، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور
اطلس آمونیت های کرتاسه، 442 صفحه، 1389، زمین شناسی واکتشافات معدنی شمال شرق
موزه، راهبری وضرورت ها، 310صفحه، 1395، زمین شناسی واکتشافات معدنی شمال شرق
توضیحات تکمیلی:
 •  عضو کارگروه تشکیل وراه اندازی موزه علوم زمین فسیل شناس 1382 تاکنون سازمان زمین شناسی مشهد
 • کسب پروانه اشتغال به کار در حرفه های مهندسی معدن کارشناس پی جویی و اکتشاف-نظارت واجرا 1385 تاکنون
 • کسب پروانه اشتغال به کار در حرفه های مهندسی معدن کارشناس پی جویی و اکتشاف-نظارت وطراحی 1389 تاکنون
 • همکاری در انجام 4 پایان نامه ارشددانشجویان دانشگاه تهران بعنوان استاد مشاور پایان نامه
 • عضو کمیته راهبردی دومین همایش موزه های علمی وتاریخ طبیعی ایران در بهمن 1384
 • عضو کمیته اجرایی سی ودومین گردهمایی واولین کنگره ی بین المللی تخصصی علوم زمین در بهمن 1392
 • اخذ تقدیر نامه جهت اخذ رتبه نخست کشوری موزه علوم زمین مشهد در زمینه اعمال استاندارد های فنی وتوسعه فیزیکی 
 • تدریس در گارگاه آموزشی آموزش ماکروفسیلها به دانشجویان اعزامی از افغانستان در شهریور 1395
 • اخذ تقدیر نامه جهت پیشبرد آرشیو مستندات علوم زمین در زمینه اهداف موزه علوم زمین مشهد دراسفند 1395
 • عضو کمیته علمی نخستین کنگره ی بین المللی ژوراسیک ایران وکشور های همجوار در مهر 1396
 • داوری 1 مقاله در فصلنامه علوم زمین
 • داوری 6 مقاله در سی و دومین گردهمایی واولین کنگره ی بین المللی تخصصی علوم زمین
 • داوری 4 مقاله در نخستین کنگره ی بین المللی ژوراسیک ایران و کشور های همجوار
 • مسئول غرفه در نمایشگاه های پژوهش وفناوری استان خراسان رضوی
 • مسئول غرفه در نمایشگاه های دستاوردهای پژوهشی استان خراسان رضوی 
 • مشارکت در برپایی نمایشگاه های علوم زمین در تهران و مشهد( 6مورد)

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری