سمیه آزادبخت

1396/10/25 تعداد بازدید: 3230
print
سمیه آزادبخت

 نام و نام خانوادگی: سمیه آزادبخت                                                     

سمت: کارشناس زمین شناسی

دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی 

سابقه کار: از 1393 تاکنون

 

سوابق اشتغال

- سال 93 الی 95 : اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی زاگرس- کارشناس زمین شناسی

سال 95 تاکنون: اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق - کارشناس زمین شناسی

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: سال 1380، زمین شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد 

کارشناسی ارشد: سال 1387، چینه شناسی و فسیل شناسی- دانشگاه پیام نور واحد تهران مرکز

دکتری: سال 1390، چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

فعالیت های علمی - پژوهشی

 

دوره کارورزی - از سال 1384 - 1385 

تدریس در دانشگاه پیام نور لرستان - از سال 1390 - 1394 

نام دوره

سطح

محل آموزش

سال

گواهینامه دوره آشنایی با اصول ومهارتهای مدیریت

-

سازمان صنایع و معادن استان لرستان

1385

گواهینامه سمینار توسعه معدن ونقش ان در توسعه اقتصادی

-

سازمان صنایع و معادن استان لرستان

1385

گواهینامه سمینار بهره وری و تکنیک های ارتقاء آن در معادن

-

سازمان صنایع و معادن استان لرستان

1385

گواهینامه دوره حمل و نقل و بارگیری در معادن

-

سازمان صنایع و معادن استان لرستان

1385

گواهینامه مبانی طراحی پروژه های ژئوفیزیک

 

 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق(مشهد)

97

گواهینامه آشنایی با رادیولرها و روش های استخراج

 

 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق(مشهد)

97

گواهینامه سنجش از دور کاربردی با نرم افزار Envi

 

 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق(مشهد)

97

گواهینامه کارگاه اموزشی نرم افزار لاگ پلات

 

 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق(مشهد)

98

گواهینامه کارگاه آموزشی الزامات و استانداردهای تهیه نقشه های زمین شناسی 1:25000

 

 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق(مشهد)

96

گواهینامه آموزشی زدودن ناخالصی ها از سطح نمونه های سنگ، کانی و فسیل با استفاده از مواد شیمیایی

 

 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق(مشهد)

96

گواهینامه کارگاه آموزشی معرفی کاربردهای نرم افزار ساخت تقویم زمین شناسی

 

 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق(مشهد

97

گواهینامه پایان دوره آموزشی اصول و مبانی گوهرشناسی

 

 

سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

95

Adiscrete rock typing approach to better constrain permeability in carbonate reservoir models

 

1st international congress on Jurassic of iran and Neghboring countries(ICJI)

 

 

 

2017

Jurassic shallow bentic biostratigraphy of SW Tethys

 

 

2017

 

 

مهارت ها

 • زبان انگلیسی-زبان سرای تهران - سطح 1تا 7 Acc
 • مدرک زبان انگلیسی EPT - میزان تسلط 58
 • ADSL1
 • ADSL2
 • Arc GIS
 • Geo matica
 • تجارت الکترونیک
 • تسلط به نرم افزار Corel
 • تسلط به نرم افزار Globalmapper

 

 

مقالات پذیرفته شده:

عنوان

نام  و محل همایش

سنگ چینه شناسی و زیست چینه شناسی سازند سورگاه در شرق خرم آباد

فصلنامه علوم زمین

Microbiostratigraphy  of the Surgah Formation in West of Khoramabad,sw Iran

Apply Geology Journal

بایو استراتیگرافی سازند قم دردر منطقه کهک

مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد(ISC)

Exploration of borrow resources and construction materials in noorabad ophiolite

32nd national & the 1st international Geosiences congress

Evaluation criteria municipal land fill site( case study sites khorramabad)

32nd national & the 1st international Geosiences congress

ارتباط فرونشست زمین با کاهش فشار منفذی بین دانه ای و تنش موثر(مطالعه موردی دشت خرم اباد)

مجله علمی ترویجی زمین کاوان

معرفی جاذبه های زمین گردشگری اشترانکوه شمال خاور لرستان

نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار

ژئوتوریسم غار میرملاس در کوهدشت

اولین همایش ژئوشیمی غرب کشور دانشگاه ازاد دره شهر

ژئوتوریسم معبد سرخ دم در منطقه کوهدشت

اولین همایش ژئوشیمی غرب کشور دانشگاه ازاد دره شهر

زمین گردشگری تونل برفی روستای کمندان، جنوب ازنا(شرق لرستان)

نخستین همایش ملی ژئوتوریسم

ازبست عامل اصلی بیماری مزوتلیوما

سی دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

مقایسه محیط رسوبی سازند سورگاه در برش خاور خرم اباد با سایر رخنمون ها و ضخامت تحت الارضی این سازند در زاگرس

هفتمین همایش ملی تخصصی دانشگاه پیام نور استان لرستان

Sequence stratigraphy and Paleoenvironment of the oligo-Miocene deposits in Central of the Urumieh Dokhtar Zone,Iran

Iranian Journal of Geoscience Museum 2020

Gavkosh - A new locality yielding large mammal fossils in the Bakhtiari Formation in Lorestan Province, Iran

 

Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen (Neues Jahrbuch Geol Palaontol Abhand)

 Tectono-stratigraphy , geodynamic post-Eo-Cimmerian deposits (Lower-lower Middle Jurassic Shemshak Group) in the Binaloud Mountains, NE Iran

The first International Jurassic Congress of Iran and neighboring countries, 2017

 

کشف اولین مجموعه فسیل مهره داران از منطقه گاوکش، شمال خرم آباد و کاربردش برای بازسازی اقلیم دیرینه

همایش جانور شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی آمونیت های ژوراسیک زون ساختاری کپه داغ بر اساس داده های موجود در سامانه جامع فسیل

نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار

The Introduction of Geotourism and Ecotourism Attractions of Torghabeh -Shandiz Region, Southwest of Mashhad

The first International Jurassic Congress of Iran and neighboring countries,2017

 Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Ilam Formation in SE of Lorestan (Zangol anticline), West Iran

Iranian Journal of Geoscience Museum 2020

 

طرح های علمی

 • طرح پی جویی و اکتشاف دولومیت استان لرستان - اتمام
 • طرح پی جویی و اکتشاف قیر طبیعی استان لرستان - اتمام
 • تهیه نقشه 1:25000 شیت چاه ذوالفقار - در حال کار

عضویت ها

 • سازمان نظام مهندسی معدن و زمین شناسی - 1384-1393
 • انجمن چینه شناسی ایران - 1393-1388
 • عضو مجمع نخبگان ایران - 1391-1390

تالیفات

عنوان

سال تالیف

همکاری در تالیف کتابچه

 An Introduction on Jurassic of Iran Finding & Comments (1)

2017

همکاری در تالیف کتاب اطلس ژئوتوریسم استان لرستان

1393

 

لوح تقدیر 

دریافت تقدیر نامه از جناب آقای دکتر شهیدی، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

دریافت تقدیر نامه از نمایشگاه شیوه های پژوهش در علوم زمین (بعنوان مدرس دوره) از جناب آقای دکتر جعفر طاهری، مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

دریافت تقدیر نامه در همکاری در برگزاری نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار از جناب آقای دکتر جعفر طاهری، مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

دریافت تقدیر نامه در سال 96 بعنوان کارمند نمونه از جناب آقای دکتر جعفر طاهری، مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

دریافت تقدیر نامه در سال 98بعنوان کارمند نمونه از جناب آقای دکتر جعفر طاهری، مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

دریافت تقدیر نامه در سال 98به عنوان کارشناس  موزه علوم زمین از جناب آقای دکتر جعفر طاهری، مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری