چهاردهمین شماره خورشید مشرق (پیک خبری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق) منتشر شد

1396/11/04 تعداد بازدید: 2181
print
چهاردهمین شماره خورشید مشرق (پیک خبری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق) منتشر شد

خورشید مشرق

(پیک خبری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)

فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی

سال چهارم، شماره 14، پائیز 1396    

هیئت تحریریه:

جعفر طاهری، نصیر نادری، جعفر رکنی، محبوبه پرورش، سحرناز تاج بخش، حسن عزمی

تلفیق و صفحه آرایی: نسرین سمائی

همکاران این شماره:

هادی شریفی، نسترن شجاعی کاوه، حسنعلی حسین زاده، محمدعلی اکرمی، 

مریم بهره مند، بهناز گرمابی

زیرنظر:

دکتر جعفر طاهری

مشهد- بلوار سرافرازان- انتهای سرافرازان 18

051-38218146

www.gsinet.ir

info@gsinet.ir

در این شماره می خوانید:

نوشتار آغازین

  • فصل اول: رویدادها

پائیز در آئینه خبر

گزارش ویژه

  • فصل دوم: حوزه فنی و اجرایی

کوشش‌ها و رویش‌ها در بستری از انجام وظیفه هوشمندانه

کارگروه‌ها

پروژه منتخب

نگرش کاربردی در پیشبرد اهداف سازمانی و پاسخ به نیازهای برون سازمانی

  • فصل سوم: علمی و پژوهشی

دستاورد علمی

منطقه شمال شرق و مزیت های نسبی زمین شناسی – اکتشافی

حضور کارشناسان مرکز مشهد در همایش‌های علمی پائیز 96

  • فصل چهارم: علوم زمین توسعه و پیشرفت

آمایش سرزمین

کارآفرینی

توسعه زیرساخت‌های گردآوری اطلاعات پایه

  • فصل پنجم: فرهنگی

سخن آزاد

در عرصه توفیق

پیک بی خبری (در لابه لای اسناد)

یادها و نام‌ها

زمین و نثر و نظم و زندگی

در قاب خاطره

  • فصل ششم: پیوست ها

با رسانه‌های مکتوب علمی

معرفی انجمن‌ها و تشکل‌های علوم زمین

همایش‌های تخصصی زمستان 96

 

جهت مطالعه به لینک حاضر مراجعه فرمایید: http://www.gsinet.ir/bt-C3.aspx

پیام ها:

loader
لینک های تصویری