دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، اسفند ماه 97

1397/11/10 تعداد بازدید: 2371
print
دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، اسفند ماه 97

فراخوان دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران 16-17 اسفند ماه 1397 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق ـ مشهد مقدّس

انجمن دیرینه شناسی ایران در راستای توسعه و تبادل نظر علمی و ارائه آخرین یافـته‌های علمی و پژوهشی دانش دیرینه شناسی و علـوم وابـسته، در نـظر دارد تا با استـعانت از خـداوند مـتعال، دوازدهمین همایش خود را در جوار بارگاه ملکوتی آقا علی بن موسی الرضا در تاریخ 8-9 اسفندماه 1397 در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در مشهد مقدّس برگـزار نماید. لذا دبـیرخانه هـمایش از کلیه استادان، دانـش پـژوهان، صاحـبان انـدیشه و دانشجـویان علاقه‌مـند جـهت حضـور در هـمایش و ارائـه مـقاله و آخـرین دستاوردهای علمی ـ پژوهشی دعوت به عمل می‌آورد.

1- برنامه‌های علمی

برنامـه‌های علمی همایش در دو روز از 8 تا 9 اسفندماه برگـزار می‌شود. روز اول همایش به ارائه مقاله‌ها و روز دوم به بازدیدهای علمی اختصاص یافته است. مقاله‌هایی که به صورت سخنرانی پذیرفته می‌شوند در مدت زمان 15 دقیـقه ارائه شده و 5 دقیقه زمان برای پرسش، پاسخ و بحث در نظر گرفته می‌شود. مقاله‌های پذیرفته شده به عنوان پوستر در یک زمان 2 ساعته بر روی تابلو به بحث و هم اندیشی گذاشته می‌شوند. بازدیدهای علمی نیز در دو مسیر مختلف شامل تاقدیس آق‌دربند جهت آشنایی عمومی با پی‌سنگ و توالی پالئوزوئیک ـ تریاس حوضه کپه‌داغ و نیز مسیر مشهد ـ سرخس جهت آشنایی با توالی چینه‌شناسی عمومی حوضه کپه‌داغ برگزار خواهد شد. شرایط حضور در بازدیدهای علمی در وب سایت انجمن درج گردیده است.

2- محورهای همایش

دبیرخانه همایش مقالات ارسالی را در محور‌های زیر پذیرا می‌باشد.

1- ریز دیرینه شناسی

2- دیرینه شناسی بی مهرگان

3- دیرینه شناسی مهره داران

4- دیرینه شناسی گیاهی

5- پالینولوژی دیرینه

6- دیرینه شناسی اثرفسیلها

7- بوم شناسی دیرینه

8- جغرافیای زیستی دیرینه

9- چینه نگاری زیستی

10- چینه نگاری سنگی

11- چینه نگاری رخدادی

12- چینه نگاری ایزوتوپی

13- چینه نگاری توالیها

14- کاربرد دیرینه شناسی در اکتشاف ذخایر هیدروکربوری

3- چگونگی تهیه مقالات

دبیرخانه دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مقاله‌ها را با شرایط زیر می‌پذیرد:

الف) مقاله باید جنبه نوآوری، پژوهشی و ترجیحاً کاربردی داشته و قبلاً در جایی ارائه نشده باشد.

ب) مقاله با فرمت نرم افزارWord 2007 تهیه و ذخیره شود.  

پ) مقاله به صورت کامل شامل چکـیده فارسی و انگلیسی، مـقدمه، بحـث، نتیجه‌گیری و منابع فارسی و انگلیسی و داخل الگوی ارائه شده از سوی دبیرخانه همایش تهیه و ارسال شود.

ت) اندازه صفحه (Paper size) در قطع A4 انتخاب شود.  

ث) عنوان مقاله، نام نویسندگان و مرکز پژوهشی در وسط و با یک سـطر فاصله نوشته شود.  

ج) سخنـران مـقاله با علامـت * مـشخص گـردد. لازم به ذکـر است که کلیه مکاتبات مربوط به مقاله تنها با سخنران انجام می شود.  

چ) فاصله متن از سمت بالا و پایین 3 سانتی‌متر و از چپ و راست 2/5 سانتـی‌متر و فاصله بین سطرها در همه موارد معادل 1 واحد در نظر گرفته شود.  

ح) نگارش مقاله (فارسی یا لاتین) با قلمهای زیر انجام گیرد:  

ـ عنوان اصلی فارسی مقاله با قلـم B Titr 16 ضخیم و عنوان انگلیســی با قـلم Times New Roman 14 ضخیم  

ـ نام و نام خانوادگی نویسندگان با قلم B Mitra 10 ضخیم و در انگلیســی با قـلم Times New Roman 10 ضخیم

ـ آدرس پژوهشی و نشانی الکترونیک با قلـم B Mitra 10 و در انگلیســی با قـلم Times New Roman 9 ضخیم

ـ عـناوین فارسی مقاله با قلـم B Zar 12 ضخیم و عناوین انگلیسی مقاله با قلم Times New Roman 11 ضخیم  

ـ چکیده فارسی با قلم B Mitra 11

ـ چکیده انگلیسی با قلم Times New Roman 9

ـ متن مقاله با قلم B Zar 12 و قلم Times New Roman 10

ـ منابع فارسی با قلم B Zar 12 و منابع انگلیسی با قلمTimes New Roman 10  مطابق با الگوی ارائه شده از سوی دبیرخانه همایش

ـ زیرنویس شکلها و نمودارها با قلم B Zar 9 و قلم Times New Roman 8

خ) شـکلها و جـدولها بایـد در مـتن صفحه آرایی شده و تعـداد صفـحات مقاله از پنج صـفحه بیـشتر نشـود. نـسخـه تایپ شــده با فـرمت doc همراه با یک نـسخه از تصـاویر قرار داده شده در متن مقاله با فرمت TIFF یا JPEG و با وضوح dpi300 در قالب فایل‌های جداگانه‌ای از طریق پست الکترونیک انجمن به نشانی info.irps@gmail.com ارسال گردند.

د) مـقالات توسـط کمیـته علمی و هیأت داوران همایش بررسی شده و نتـیجه آن به اطلاع سخنران خواهد رسید.

4- دهمین انتخاب کتاب سال دیرینه شناسی

انجمن دیرینه شناسی ایران به منظور تـشویق و قدردانی از مـؤلفان و مترجمان کتاب در زمینه‌های مختلف دانش دیرینه شناسی، کتاب‌های چاپ شـده در سـال را توسط هیأت داوران مورد بررسی قرار داده و از میان آنها کتاب‌هایی را که امتیاز کافی کسب نمایند، در مراسم اختتامیه همایش معرفی و از پدیدآورندگان آنها تقدیـر به عمل خـواهد آورد. بدیـن منظور از کلیه مـؤلفان و مترجمان کـتاب در زمـینه دیـرینـه شناسی کـه تاریـخ چاپ اثـر آنـها از 1396/11/1تا 1397/11/20 می‌باشد، درخواست می‌نـماید دو نسـخه از کـتاب را بـرای شرکت در مـسابقه انتخاب کتاب سال حداکثـر تا تاریـخ 1397/11/25 به دبیرخـانه همایش ارسال نمایند.  

5- نمایشگاه کتاب، وسایل و تجهیزات زمین شناسی

داوطلبان برگزاری نمایشـگاه‌های کتاب، وسـایل و تجـهیزات زمـین‌شناسی و همـچنین کلیه مؤسـسات و شـرکتهایی که مـایل به داشـتن غـرفـه در مـحل برگـزاری هـمایش مـی‌باشند، بـرای اطلاع از نـحوه شـرکت در نـمایشگاه می‌توانند با دبیرخانه همایش تماس بـگیرند. با توجه به فـضای مـحدود، اولویت واگـذاری غرفه‌ها با شرکتهایی است که مدارک ثبت نام را زودتر ارسال نمایند.

6- زمان بندی همایش

مهلت ارسال مقالات   97/11/12

اعلام پذیرش مقالات   97/11/15

آخرین مهلت ثبت نام در همایش   97/11/20

آخرین مهلت رزرو فضای نمایشگاه   97/1/30

افتتاحیه همایش و ارائه مقالات   97/12/8

بازدیدهای صحرایی   97/12/9

نکته مهم: شرط برگزاری بازدیدهای صحرایی به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان (حداقل 20 نفر خواهد بود)

7 – هزینه‌ها

هزینه ثبت نام باید به حساب جاری شماره 425062719 بانک تجارت شعبه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد در وجه انجمن دیرینه شناسی ایران واریـز و اصل فیش به همراه فـرم ثبـت نام حـداکـثر تا تاریخ 97/11/20 به پست الکترونیک انجمن ارسال شود.  

 

* در صورتی که شرکت کننده‌ای بیش از یک مقاله ارسال نماید، باید به ازای هر مقاله اضافی مبلغ 500/000 ریال پرداخت نماید. بدیهی است سایر همکاران مقاله، در صورت تمایل به شرکت در همایش، باید جداگانه ثبت نام نموده و هزینه کامل را پرداخت نمایند.

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری