صفحات - همایش ها و سمینارها

IRAN INDUSTRY, MIMEX, METEX 2020

ادامه مطلب
1398/10/16

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته

ادامه مطلب
1398/08/21

همایش ملی مدیریت ریسک و تاب آوری در صنایع معدنی، تیر 1398

ادامه مطلب
1398/03/26

هفتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، نگاهی نو، آبان 1398

ادامه مطلب
1398/03/26

ششمین همایش ملی گوهرشناسی – بلورشناسی ایران، مهر 1398

ادامه مطلب
1398/03/26

همایش سالانه کانسارهای ایران – کانسارهای گوهرسنگ در ایران، بهمن 1398

ادامه مطلب
1398/03/26

اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک، آذر 1398

ادامه مطلب
1398/03/26

ششمین کنفرانس ملی زئولیت ایران، شهریور ماه 1398

ادامه مطلب
1398/03/26

نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر، اردیبهشت ماه 1398

ادامه مطلب
1398/01/05

مجموعه همایش های بین المللی ISPRS، مهر ماه 1398

ادامه مطلب
1398/01/05
لینک های تصویری