خورشید مشرق 22

1398/10/21 تعداد بازدید: 1646
print
خورشید مشرق 22

فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی

سال ششم، شماره22، پائیز 1398  


خورشید مشرق

(فصلنامه خورشید مشرق- اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)


هیئت تحریریه:
جعفر طاهری، نصیر نادری، جعفر رکنی، محبوبه پرورش، سحرناز تاج‌بخش، حسن عزمی، 
یوسف طباطبائی، شیوا عباسیان، ریحانه احمدی روحانی
تلفیق و صفحه آرایی: نسرین سمائی
همکاران این شماره:
 مهدی آزادی، هادی شریفی، مرتضی طاهرپور، محمد صفری، رضا معزی نسب، جواد عباس‌نژاد

سردبیر: دکتر جعفر طاهری
مشهد- بلوار سرافرازان- انتهای سرافرازان 18
051-38218146
www.gsinet.ir
info@gsinet.ir 


...
فصلنامه خورشید مشرق (پیک خبری اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)، دربردارنده‌ی مجموعه‌ای از پیام‌های علمی، ‌فرهنگی و اطلاع‌رسانی است. نظر به تنوع و گوناگونی مطالب،‌ مطالعه‌ی این نشریه داخلی به طور پیوسته توصیه نمی‌شود. این مجموعه دستمایه‌ای از مطالب مختلف است تا هر از گاهی با مراجعه به بخش‌های متنوع، از آن حسب مورد از هر قسمت بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.
در نهایت این‌که "پیک خبری را آهسته ولی همواره بخوانید"!

نشریه داخلی اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرقفهرست
رویدادها
گزارش ویژه
فنی و اجرایی
پروژه منتخب
نگرش کاربردی در پیشبرد اهداف سازمانی و پاسخ به نیازهای برون سازمانی
علمی و پژوهشی
دستاورد علمی
منطقه شمال شرق و مزیت‌های نسبی زمین‌شناسی – اکتشافی
علوم زمین؛ توسعه و پیشرفت
توسعه زیرساخت‌های فنی و گردآوری اطلاعات پایه
فرهنگی
سخن آزاد
در عرصه‌های توفیق
پیک بی‌خبری
در لابه لای اسناد
یادها و نام‌ها
زمین و نثر و نظم و زندگی
پیوست‌ها
پیام ها:

loader
لینک های تصویری