پیک خبری 15

1397/02/11 تعداد بازدید: 3236
print
پیک خبری 15

فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی

سال چهارم، شماره 15، زمستان 1396
خورشید مشرق
(فصلنامه خورشید مشرق اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)
 
مرا چگونه  بخوانید؟
فصلنامه خورشید مشرق (پیک خبری اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)، دربردارنده‌ی مجموعه‌ای از پیام‌های علمی، ‌فرهنگی و اطلاع‌رسانی است. نظر به تنوع و گوناگونی مطالب،‌ مطالعه‌ی این نشریه داخلی به طور پیوسته توصیه نمی‌شود. این مجموعه دستمایه‌ای از مطالب مختلف است تا هر از گاهی با مراجعه به بخش های متنوع، از آن حسب مورد از هر قسمت بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.
در نهایت این‌که "پیک خبری را آهسته ولی همواره بخوانید"!

نشریه داخلی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
 
فهرست:
رویدادها
گزارش ویژه: 
حوزه فنی و اجرایی
پروژه منتخب:
نگرش کاربردی در پیشبرد اهداف سازمانی و پاسخ به نیازهای برون سازمانی:
علمی و پژوهشی
دستاورد علمی:
منطقه شمال شرق و مزیت های نسبی زمین شناسی – اکتشافی
علوم زمین؛ توسعه و پیشرفت
کارآفرینی
توسعه زیرساخت‌های فنی و گردآوری اطلاعات پایه
معرفی ماهواره های سنجش از دور
فرهنگی
سخن آزاد
در عرصه‌های توفیق
پیک بی خبری
در لابه لای اسناد
یادها و نام‌ها
زمین و نثر و نظم و زندگی
پیوست ها
با رسانه‌های مکتوب علمی
معرفی انجمن‌ها و تشکل‌های علوم زمین
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری