پیک خبری 17

1397/07/18 تعداد بازدید: 3598
print
پیک خبری 17

فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی

سال پنجم، شماره 17، تابستان 1397
خورشید مشرق
(فصلنامه خورشید مشرق اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)
 
هیئت تحریریه:
جعفر طاهری، نصیر نادری، جعفر رکنی، محبوبه پرورش، سحرناز تاج‌بخش، حسن عزمی، 
یوسف طباطبائی، شیوا عباسیان، ریحانه احمدی روحانی
تلفیق و صفحه آرایی: نسرین سمائی
 
همکاران این شماره:
نسترن شجاعی کاوه، هادی شریفی،  مریم بهره‌مند، جمال روشن روان، 
حسن عزمی، تورج مجیدی، حسنعلی حسین‌زاده
 
سردبیر: دکتر جعفر طاهری
 
مشهد- بلوار سرافرازان- انتهای سرافرازان 18
051-38218146
www.gsinet.ir
 
 
مرا چگونه  بخوانید؟
فصلنامه خورشید مشرق (پیک خبری اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)، دربردارنده‌ی مجموعه‌ای از پیام‌های علمی، ‌فرهنگی و اطلاع‌رسانی است. نظر به تنوع و گوناگونی مطالب،‌ مطالعه‌ی این نشریه داخلی به طور پیوسته توصیه نمی‌شود. این مجموعه دستمایه‌ای از مطالب مختلف است تا هر از گاهی با مراجعه به بخش‌های متنوع، از آن حسب مورد از هر قسمت بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.
در نهایت این‌که "پیک خبری را آهسته ولی همواره بخوانید"!

نشریه داخلی اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
 
 
 
فهرست
رویدادها
گزارش ویژه: 
حوزه فنی و اجرایی
پروژه منتخب
علمی و پژوهشی
دستاورد علمی
منطقه شمال شرق و مزیت‌های نسبی زمین‌شناسی – اکتشافی
علوم زمین؛ توسعه و پیشرفت
کارآفرینی
توسعه زیرساخت‌های فنی و گردآوری اطلاعات پایه
فرهنگی
سخن آزاد
در عرصه‌های توفیق
پیک بی خبری
در لابه لای اسناد
یادها و نام‌ها
زمین و نثر و نظم و زندگی
دیدنی‌ها و جاذبه‌ها
پیوست‌ها
با رسانه‌های مکتوب علمی
معرفی انجمن‌ها و تشکل‌های علوم زمین

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری