خورشید مشرق، شماره 20

1398/04/10 تعداد بازدید: 1810
print
خورشید مشرق، شماره 20

فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی

سال پنجم، شماره 20،  بهار  1398


خورشید مشرق

(فصلنامه خورشید مشرق- اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)


هیئت تحریریه:
جعفر طاهری، نصیر نادری، جعفر رکنی، محبوبه پرورش، سحرناز تاج‌بخش، حسن عزمی، 
یوسف طباطبائی، شیوا عباسیان، ریحانه احمدی روحانی
تلفیق و صفحه آرایی: نسرین سمائی
همکاران این شماره:
نسترن شجاعی کاوه، مهدی آزادی، هادی شریفی، مرتضی طاهرپور

سردبیر: دکتر جعفر طاهری
مشهد- بلوار سرافرازان- انتهای سرافرازان 18
051-38218146
www.gsinet.ir
info@gsinet.ir

مرا چگونه  بخوانید؟
فصلنامه خورشید مشرق (پیک خبری اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)، دربردارنده‌ی مجموعه‌ای از پیام‌های علمی، ‌فرهنگی و اطلاع‌رسانی است. نظر به تنوع و گوناگونی مطالب،‌ مطالعه‌ی این نشریه داخلی به طور پیوسته توصیه نمی‌شود. این مجموعه دستمایه‌ای از مطالب مختلف است تا هر از گاهی با مراجعه به بخش‌های متنوع، از آن حسب مورد از هر قسمت بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.
در نهایت این‌که "پیک خبری را آهسته ولی همواره بخوانید"!


رویدادها
حوزه فنی و اجرایی
پروژه منتخب
نگرش کاربردی در پیشبرد اهداف سازمانی و پاسخ به نیازهای برون سازمانی
علمی و پژوهشی
دستاورد علمی
علوم زمین؛ توسعه و پیشرفت
کارآفرینی
توسعه زیرساخت‌های فنی و گردآوری اطلاعات پایه
فرهنگی
در عرصه‌های توفیق
پیک بی خبری
در لابه لای اسناد
یادها و نام‌ها
زمین و نثر و نظم و زندگی
پیوست‌ها

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری