خورشید مشرق، شماره 21

1398/07/13 تعداد بازدید: 1634
print
خورشید مشرق، شماره 21

فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی

      سال ششم، شماره 21،  تابستان 1398    


خورشید مشرق

(فصلنامه خورشید مشرق- اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)


هیئت تحریریه:

جعفر طاهری، نصیر نادری، جعفر رکنی، محبوبه پرورش، سحرناز تاج‌بخش، حسن عزمی، 

یوسف طباطبائی، شیوا عباسیان، ریحانه احمدی روحانی

تلفیق و صفحه آرایی: نسرین سمائی

همکاران این شماره:

 مهدی آزادی، هادی شریفی، مرتضی طاهرپور، محمد صفری، محمد جعفری، مصطفی فیض، 

محمود پورخسرو، رضا معزی نسب


سردبیر: دکتر جعفر طاهری

مشهد- بلوار سرافرازان- انتهای سرافرازان 18

38218146-051

www.gsinet.ir

info@gsinet.ir 


مرا چگونه  بخوانید؟

فصلنامه خورشید مشرق (پیک خبری اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)، دربردارنده‌ی مجموعه‌ای از پیام‌های علمی، ‌فرهنگی و اطلاع‌رسانی است. نظر به تنوع و گوناگونی مطالب،‌ مطالعه‌ی این نشریه داخلی به طور پیوسته توصیه نمی‌شود. این مجموعه دستمایه‌ای از مطالب مختلف است تا هر از گاهی با مراجعه به بخش‌های متنوع، از آن حسب مورد از هر قسمت بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.

در نهایت این‌که "پیک خبری را آهسته ولی همواره بخوانید"!

نشریه داخلی اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

 

نوشتار آغازین

رویدادها

تابستان در آئینه خبر

فراتر از خبرهای پایگاه اطلاع‌رسانی

زمین‌شناسی و معدن در اخبار جهانی

گزارش ویژه

- به بهانه شصتمین سال تأسیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

فنی و اجرایی

کوشش‌ها و رویش‌ها (در بستری از انجام وظیفه هوشمندانه)

کارگروه‌ها (مروری بر تاریخچه فعالیت کارگروه‌های فنی و اجرائی اداره کل منطقه شمال شرق از آغاز تا  پایان)

پروژه منتخب

- پایش فرونشست در دشت‌های استان خراسان رضوی

- پروژه زمین‌شناسی و اکتشاف افق‌های مس رسوبی در نهشته‌های نئوژن ناحیه چلپو (شمال کاشمر)

- زمین شناسی، ژنز، کاربرد صنعتی و شناسنامه معادن سیلیس خراسان رضوی

نگرش کاربردی در پیشبرد اهداف سازمانی و پاسخ به نیازهای برون سازمانی

- پروژه اکتشاف ید در پهنه اکتشافی گلستان

علمی و پژوهشی

دستاورد علمی

- Paleogene ostreoids (Bivalvia, Gryphaeidae, Ostreidae) from Northeast Iran

- تحلیل توزیع مکانی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور

منطقه شمال شرق و مزیت‌های نسبی زمین‌شناسی – اکتشافی

- سیمای اکتشاف و بهره‌برداری مس در استان خراسان رضوی

علوم زمین؛ توسعه و پیشرفت

کارآفرینی 

- نقش سازمان زمین‌شناسی در کارآفرینی - معادن واگذار شده (1) "معدن طلای ارغش

معرفی نرم افزار Move

فرهنگی

در عرصه‌های توفیق

- آقای دکتر رضا منظمی

- آقای مهندس محمدرضا هاشمی

- آقای احمد رحیمی

در لابه لای اسناد

- برادران رضایی و فراز و نشیب‌های زندگی سرمایه‌گذاران معدنی

یادها و نام‌ها

- مهندس علیرضا باباخانی

زمین و نثر و نظم و زندگی

- گچ در زندگی و شعر

در قاب خاطره

پیوست‌ها

معرفی انجمن‌ها و تشکل‌های علوم زمین

همایش‌های تخصصی پائیز 98

تازه‌های نشر

پیام ها:

loader
لینک های تصویری